barn tvättar händerna

När kan ett barn som varit sjukt komma tillbaka till förskola/skola?

Inom Utbildningsförvaltningen i Trollhättans Stad följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna bedriva verksamheten på ett säkert sätt utan risk för smittspridning. Det är viktigt att du som vårdnadshavare håller dig uppdaterad kring de riktlinjer som gäller för just ditt barns skola eller förskola.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen
Uppdaterad 2021 02 25
 
På Västra Götalandsregionens hemsida finns information om de restriktioner som gäller för personer som har covid-19. 
 
 

I våra verksamheter gäller följande: 

Om ditt barn har symptom som kan vara Covid-19 ska barnet stanna hemma och inte gå till förskolan/skolan/fritids. Sådana symptom kan bland annat vara: 

  • Hosta
  • Snuva
  • Huvudvärk
  • Feber

Vi följer Smittskydd Västra Götalands rekommendationer för när ett barn/elev kan komma tillbaka till skolan/förskolan efter sjukdom.

Ladda ned och läs genom att klicka på länken nedan:

SMITTSKYDD VÄSTRA GÖTALAND - När kan ett barn som varit sjukt återgå till förskola eller skola under rådande covid-19-pandemi?

Olika förutsättningar på våra enheter

Våra förskolor och skolor har olika förutsättningar – till exempel större eller mindre lokaler, olika antal personal med mera. Det betyder att det kan finnas olika rutiner på olika enheter. Till exempel kan rektor på en förskola ha bestämt att all lämning och hämtning ska ske utomhus, men på en annan förskola kan rektor ha bedömt att detta kan ske utan risk för trängsel och smittspridning även inne i lokalerna. 
 
Tänk på att det också finns andra sjukdomar som kan spridas, till exempel vinterkräksjuka, säsongsinfluensa med mera. Har ditt barn symptom på dessa sjukdomar ska barnet självklart stanna hemma. 
 

Tack för att du följer rekommendationer och riktlinjer, och hjälper till att hålla nere smittspridningen i samhället!

Relaterad information

Läs mer om Covid-19:

 
Senast granskad 2021-02-25 av Andreas Gleisner