Demokratipris till utvecklingslärare

För sitt stora engagemang i läraruppdraget har utvecklingslärare Ulf Martinsson prisats för sin undervisning i Förintelsens historia och dess påverkan på vår samtid. På Förintelsens minnesdag fick han ta emot lärarpriset 2017 från Michael A. Frieds stiftelse.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

På Förintelsens minnesdag den 27 januari tilldelades utvecklingslärare Ulf Martinsson lärarpriset 2017, en utmärkelse av Michael A. Frieds stiftelse. Prisutdelare var Hédi Fried, överlevare av Förintelsen och fru till Michael A. Fried. 

Ulf jobbar som utvecklingslärare på Sylteskolan och prisas nu för sitt outtröttliga enegagemang där han inom ramen för läraruppdraget utvecklar ungas förståelse för faran i att demokratiska värderingar sätts åt sidan och den fara det utgör om intoleransen får fäste. Han ger elever en förståelse för kopplingen mellan historia och samtid och vilka processer som kan leda till folkmord. 

- Jag känner mig hedrad, stolt och glad över att få detta lärarpris, speciellt eftersom det är överlevaren Hédi Fried som instiftat och delar ut utmärkelsen. Det var en överväldigande känsla att få ta denna inspirerande kvinna i hand och ge henne en kram, eftersom jag i oktober vandrade på samma selektionsramp i Förintelselägret Birkenau där Hédi och hennes syster skildes från sina föräldrar som istället skickades till gaskammrarna, säger Ulf. 

Ulf är projektledare för Studieresan till Förintelsen. Ett projekt där åk 8 och 9 erbjuds att delta i en studieresa till Förintelsens minnesplats i Auschwitz, Polen. Vid prisutdelningsceremonin höll Ulf ett tal om skolans betydelse för demokratin med budskapet att alla svenska elever borde få möjligheten att göra en studieresa i Förintelsens fotspår.

- Jag är glad över att politiker och tjänstemän i Trollhättans Stad fram tills 2019 låter 20 lärare och 113 elever medverka i det projekt runt Förintelsen som jag initierat och leder i egenskap av utvecklingslärare.

Studieresan till Förintelsen

I oktober fick 18 elever från åk 8 och 9 i Trollhättan möjlighet att delta i en studieresa till Auschwitzlägret i Polen. Under fyra dagar fick de lära sig mer om Förintelsen och Andra världskriget. Resan blev ett minne för livet för både elever

Senast granskad 2017-02-01 av Andreas Gleisner