Delvis stängning av Velanda skola

Trollhättans Stad har idag efter samråd med Smittskydd Västra Götaland beslutat att delvis stänga Velanda skola under perioden 19-21 maj.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Velanda skola är en F-6-skola, och beslutet påverkar enbart elever i årskurs 4-6. Även fritidshemmet för elever i årskurs 4-6 håller stängt under perioden. För elever i förskoleklass till årskurs 3 sker undervisningen som vanligt i skolans lokaler, och fritidshemmet för elever i år F-3 är öppet.

Bakgrunden till beslutet är hög sjukfrånvaro bland personal samt en smittspridning av coronavirus på skolan, i synnerhet kopplat till åk 6.  

Skolbarnsomsorg erbjuds för de elever vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet, och inte kan ordna barnsomsorg på annat sätt, samt för elever som har behov av särskilt stöd för sin utveckling.

Vårdnadshavare som har frågor om sitt barns skolgång eller skolbarnomsorg ska vända sig till rektor.  

Senast granskad 2021-05-18 av Andreas Gleisner