Elev använder blå överstrykningspenna

Delvis återgång till högstadiet

Efter två veckors fjärrundervisning kommer eleverna i Trollhättans Stads högstadieskolor att succesivt gå tillbaka till undervisning i skolan. Återgången  startar måndag 25 januari och efter sportlovet är samtliga elever tillbaka i skolan.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

-Skolan har avgörande betydelse för elevernas framtid, och när eleverna är i skolan har vi en bättre kvalitet i undervisningen. Därför är det här beslutet viktigt ur ett elevperspektiv, säger Karin Persson, chef för Utbildningsförvaltningen i Trollhättan.

Det var efter en rekommendation från Smittskydd Västra Götaland som beslutet togs att elever i Trollhättan Stads högstadieskolor skulle få fjärrundervisning under perioden 11-25 januari. Det fanns då ingen stor smittspridning i skolans verksamheter, utan syftet var att minska den totala rörligheten i samhället och därigenom minska risken för spridning av coronaviruset.

Smittskydd rekommenderar nu inte längre generell distansundervisning, vilket innebär att eleverna kan återgå till undervisning i skolan. På måndag 25 januari återgår 1/3 av eleverna till undervisning i skolan, två veckor senare ansluter ytterligare 1/3. Efter sportlovet, måndag vecka 9 är alla elever tillbaka i undervisning i skolan. Rektor för varje skola planerar hur återgången ska ske, och i vilken ordning eleverna deltar i undervisning i skolan.  

Eftersom återgången ser olika ut på olika skolor är det viktigt att elever och vårdnadshavare tar del av information och veckobrev från skolan. Den som har frågor om fjärr- och närundervisning ska i första hand vända sig till undervisande lärare på skolan.

Folkhälsomyndighetens statistik visar på låg förekomst av smittspridning i skolan, och den bilden bekräftas av Utbildningsförvaltningens egen statistik. Sedan höstterminens start i augusti ha det bland ca 6400 elever i skolan registrerats drygt 70 bekräftade fall av covid-19.

Senast granskad 2021-01-21 av Andreas Gleisner