Skolskjuts läsåret 2015/2016

De elever som är skolskjutsberättigade utifrån avstånd, och som anmält behov av skolskjuts via sin skola, kommer att få information med posten i början av juli månad hur skolskjutsens utförande kommer att se ut inför hösten.

Person
Planerare/utvecklareMagnus Sundin 0520-49 72 51
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Skolskjuts vid växelvis boende

Ansökan görs inför varje nytt läsår.

Ansökningsblankett

Skolskjuts vid skolval

Ansökan görs inför varje nytt läsår.

Ansökningsblankett

Spara busskortet!

Har ditt barn varit berättigad ett busskort det läsår som varit? Spara då detta över sommaren, då det är giltigt t.o.m. 15 september. Kan vara bra att veta i det fall din ansökan inte hunnit behandlas innan höstterminsstarten eller om beställt busskort för ditt barn inte hunnit anlända innan skolan börjar i augusti.

Skolresor, skolskjuts

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Senast granskad 2015-06-03 av Andreas Gleisner