Begränsade öppet-tider på förskolekontoret

Förskolekontoret har under v 27-29 begränsade öppettider mellan 8:00 – 14:30. Under v 30-31 är kontoret stängt men tar emot telefonsamtal mellan kl 8:00-10:00. Det går bra att skicka e-post till oss på barnomsorg@trollhattan.se

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Fyra barn sitter och pysslar vid ett bord.

Ansök, ändra eller säg upp plats

Du kan använda Trollhättans Stads e-tjänster för att själv ansöka, ändra eller säga upp plats.

barn

Barnomsorg - förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kunskapsäventyret börjar i förskolan! Vi erbjuder förskola och barnomsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år. Med barnomsorg menar vi förskola och skolbarnsomsorg. Du kan välja mellan barnomsorg i kommunal eller i enskild regi.

Senast granskad 2020-06-11 av CLABEN