Barnomsorgstaxor under sommaren

Under juni, juli och augusti månad betalar alla avgift enligt ordinarie taxa baserad efter familjens inkomstuppgift. Barn som är tre, fyra och fem år med placeringstid överstigande 525 timmar om året betalar reducerad avgift under perioden 1 september till den 31 maj.

Enhet Kontakta någon av våra barnomsorgshandläggare 0520-49 52 72

Fakturor kommer att gå ut under vecka 24. 

Senast granskad 2018-06-07 av Andreas Gleisner