Barnomsorgskontoret flyttar till Stadshuset

Från och med den 19/10 flyttar Förskolans administration till Trollhättans Stads stadshus, plan 1. Med anledning av flytten så kommer tillgängligheten via telefon till förskolans administration vara begränsad. Under den 16/10 efter lunch kommer telefonerna att vara avstängda och även den 19/10.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ni är välkomna att kontakta oss via mail: barnomsorg@trollhattan.se

 

 

barn

Barnomsorg - förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kunskapsäventyret börjar i förskolan! Vi erbjuder förskola och barnomsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år. Med barnomsorg menar vi förskola och skolbarnsomsorg. Du kan välja mellan barnomsorg i kommunal eller i enskild regi.

Senast granskad 2020-10-14 av ANDGLE