Barnomsorgsavgifter under sommaren

Under juni, juli och augusti månad betalar alla avgift enligt ordinarie taxa baserad efter familjens inkomstuppgift. Barn som är tre, fyra och fem år med placeringstid överstigande 525 timmar om året betalar reducerad avgift under perioden 1 september till den 31 maj.

Enhet Kontakta någon av våra barnomsorgshandläggare 0520-49 52 72

Läs mer om avgifter, taxor och regler. 

Närbild på en kulram

Avgifter, fakturor och regler för barnomsorg

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Senast granskad 2017-06-08 av Andreas Gleisner