Administration av barnomsorg flyttar till Hjortmossen

Utbildningsförvaltningen flyttar administration av barnomsorg till Klintvägen, Gula Villan, vid Hjortmosseskolan i centrala Trollhättan.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

5 och 6 juli kan inga personliga besök tas emot, men handläggarna svarar i telefon och på e-post. E-tjänsten för barnomsorg är tillgänglig som vanligt.

Fredag den 7 juli kommer förskolekontoret åter att vara öppet för besök, och här kommer du som behöver det få service i frågor som rör köadministration, placering och mottagande i förskola, pedagogisk omsorg och fritids

Enklast hanterar du som invånare dina barnomsorgsärenden via vår e-tjänst som du når på www.trollhattan.se/etjanst

Du kan också skicka din fråga med e-post till: barnomsorg@trollhattan.se


Länk till Google-karta!

Senast granskad 2017-06-29 av Andreas Gleisner