Barnomsorg gör inkomstjämförelse 2018

Under hösten 2018 genomför Utbildningsförvaltningen en jämförelse av lämnade inkomstuppgifter avseende barn i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem med inhämtade kontrolluppgifter från Skatteverket.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Jämförelsen sker per kalenderår och hösten 2018 jämförs 2016 års uppgifter. Uppgiften som inhämtas från Skatteverket är taxerad inkomst. Den taxerade inkomsten divideras med 12 månader innan jämförelse görs med de inkomstuppgifter som lämnats till Utbildningsförvaltningen.

Arbetet kommer att slutföras under hösten 2018. Om inlämnade uppgifter inte stämmer överens med de inhämtade uppgifterna från Skatteverket kommer vid för låg fakturerad avgift en efterdebitering att ske, alternativt sker återbetalning vid för hög fakturerad avgift.
Eventuell efterdebitering kommer att redovisas i separat faktura. De familjer som efterdebiteras får information om tider för inbetalning samt möjlighet att ifrågasätta efterdebiterad avgift.

Läs informationsbrevet om efterdebitering här i bifogad pdf!

Om du har frågor kring inkomstjämförelsen, kontakta förvaltningens handläggare:

Marita Netz
Leni Jäderlund
e-post: barnomsorg@trollhattan.se

För avbetalningsplan, skicka e-post till handläggare på Trollhättans Stads ekonomikontor. Meddela kundnummer, fakturanummer samt önskat betalningsbelopp per månad.

Carina Ekman
e-post: carina.ekman@trollhattan.se

Malin Magnusson
e-post: malin.magnusson@trollhattan.se

Daniel Sundholm
e-post: daniel.sundholm@trollhattan.se

Pernilla Wreed
e-post: pernilla.wreed@trollhattan.se

Senast granskad 2018-09-27 av Andreas Gleisner