Barnomsorg gör inkomstjämförelse 2019

Under hösten 2019 genomför Utbildningsförvaltningen en jämförelse av lämnade inkomstuppgifter avseende barn i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem med inhämtade kontrolluppgifter från Skatteverket.

Enhet Kontakta någon av våra barnomsorgshandläggare 0520-49 52 72

Jämförelsen sker per kalenderår och hösten 2019 jämförs 2017 års uppgifter. Uppgiften som inhämtas från Skatteverket är taxerad inkomst. Den taxerade inkomsten divideras med 12 månader innan jämförelse görs med de inkomstuppgifter som lämnats till Utbildningsförvaltningen.

Arbetet kommer att slutföras under hösten 2019. Om inlämnade uppgifter inte stämmer överens med de inhämtade uppgifterna från Skatteverket kommer vid för låg fakturerad avgift en efterdebitering att ske, alternativt sker återbetalning vid för hög fakturerad avgift.
Eventuell efterdebitering kommer att redovisas i separat faktura. De familjer som efterdebiteras får information om tider för inbetalning samt möjlighet att ifrågasätta efterdebiterad avgift.

Läs informationsbrevet om efterdebitering här i bifogad pdf!

Om du har frågor kring inkomstjämförelsen, kontakta förskolekontoret:

e-post: barnomsorg@trollhattan.se

För avbetalningsplan, skicka e-post till handläggare på Trollhättans Stads ekonomikontor. Meddela kundnummer, fakturanummer samt önskat betalningsbelopp per månad.

E-post: finansavdelningen@trollhattan.se

Senast granskad 2019-09-27 av Andreas Gleisner