Porträttbild av pristagare med diplom och blommor

Årets verksamhetsutvecklare 2019 prisades av Utbildningsnämnden

Elisabeth Amdahl Tyft, Heidi Johansen och Frida Erlingson fick på tisdagen priset Årets verksamhetsutvecklare 2019 av Utbildningsnämnden. Trion får priset för sitt målmedvetna och framgångsrika arbete med språkutveckling. Nadia Al Harbiti på Paradisskolan fick också ett hedersomnämnande.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

BILDTEXT: Från vänster: Elisabeth Amdahl Tyft, Heidi Johansen, Frida Erlingson, Nadia Al Harbiti.

Juryns motivering


Elisabeth Amdahl Tyft, Heidi Johansen och Frida Erlingson, åk F-6 på Sylteskolan har etablerat ett medvetet strukturerat språk-, läs- och skrivutvecklingsarbete som i kombination med motorisk träning samt utvecklingen av tillgängliga lärmiljöer i klassrum och bibliotek entusiasmerar till vardaglig konsumtion av skönlitteratur och därigenom utvecklar läsintresset hos eleverna. De har dessutom inspirerat kollegor till att stärka sin egen undervisning genom att använda olika lässtrategier för ett mer formativt, språkutvecklande och inkluderande förhållningssätt där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar i enlighet med skolans helhetsidé.

Juryn har också valt att ge ett hedersomnämnande till Nadia Al Harbiti, lärare på Paradisskolan. 

Motivering

Nadia Al Harbiti, lärare åk 7-9 på Paradisskolan
I en tid där migration och immigration är såväl ett nationellt som globalt fenomen har Nadia etablerat internationella forum där möjligheter ges för samverkan och möten mellan lärare och elever i olika länder i syfte att utbyta erfarenheter, kulturella värderingar och traditioner och bidra till en ökad förståelse, gemenskap, tolerans, och solidaritet människor emellan.

Priset delas ut i samband med Utbildningsnämndens möte den 18 juni och prissumman är på 10 000 kronor. 

Senast granskad 2019-06-18 av Andreas Gleisner