Du kan nominera Årets verksamhetsutvecklare

Utbildningsnämnden delar varje år ut en utmärkelse som Årets verksamhetsutvecklare. Syftet är att stimulera skolutveckling och premiera intressant och nydanande arbete inom Utbildningsförvaltningens samtliga verksamhetsområden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utmärkelsen är öppen för alla verksamma inom förvaltningen och består
av en bonus på 10.000 kronor. Bonusen är avsedd att användas
för fortsatt utvecklingsarbete.

Priset kommer att utdelas på Utbildningsnämndens
sammanträde den 31 maj. Förslag på 2015/2016 års verksamhetsutvecklare kan lämnas av samtliga personalkategorier men även brukare, d v s elever och föräldrar,
kan lämna förslag på den person/arbetslag som ska ha utmärkelsen.

Någon eller några av följande kriterier ska vara uppfyllda:

  • Den pedagogiska idéns bärkraft
  • Utvecklingstankar – effekt på verksamheten
  • Barnens/elevernas nytta av utvecklingsarbetet
  • Utvecklingsarbetets användbarhet i framtiden

Inför utdelning av 2015/2016 års utmärkelse ska förslag till Årets verksamhetsutvecklare vara Utbildningsnämnden tillhanda senast tisdag den 5 april 2016. Förslaget ska innehålla en motivering.


Trollhättan den 1 mars 2016
Mats Wiking
Utbildningsnämndens ordförande

Senast granskad 2016-03-07 av Andreas Gleisner