Pedagogiska kullerbyttor gav utdelning

Utbildningsförvaltningens utmärkelse Årets verksamhetsutvecklare 2015 går till Camilla Voldberg, utvecklingshandledare inom förskolan i Östra skolområdet. Hon prisas för sitt gedigna och inspirerande arbete som både gett ökad kvalitet och en starkare yrkesstolthet hos personalen.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

–Jag är både glad och hedrad. Det är fantastiskt kul att bli uppmärksammad såhär, men det är ett arbete jag gör tillsammans med fantastiska pedagoger ute på förskolorna. Det är tillsammans vi förändrar, och inte bara en person som gör det, säger Camilla Voldberg

Hon beskriver själv att en av de viktiga framgångsfaktorerna är att både pedagoger och ledning samarbetat och dragit åt samma håll. 

-Det är ett samarbetsprojekt mellan verksamhet och ledning, och där är jag en drivande länk. Det är kanske det som varit lite unikt för oss. 

Camilla Voldberg har under flera år bedrivit ett gediget utvecklingsarbete tillsammans med pedagogerna i förskolorna på Östra skolområdet. Målet har varit att öka kvaliteten, sänka stressen och få pedagogerna att känna yrkesstolthet. Camilla beskrivs som en skicklig och inspirerande medarbetare som har förmåga att engagera och förmedla entusiasm och kunskap.

-Hon har fått oss att göra alla de viktiga pedagogiska kullerbyttor som är så viktiga i förändringsprocesser, och vi ser verkligen fram emot att få fortsätta att vara en del i utvecklingsarbetet hon driver, säger Per-Åke Sand, förskolechef på Östra skolområdet.

Juryns motivering
”För att med uthållighet och entusiasm under flera år drivit ett utvecklingsarbete för förskolorna i Östra skolområdet. Camilla har inspirerat och utmanat till pedagogiska kullerbyttor där barns lärprocesser stått i centrum. Genom att problematisera kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet fortsätter detta utvecklingsarbete med obegränsade möjligheter.”

Senast granskad 2015-05-22 av Clara Bengtsson