• Studiehandledare Ahmed Hadi med rektorerna Therese Höög och Oscar Semb fanns på plats vid utbildningsförvaltningens monter Studiehandledare Ahmed Hadi med rektorerna Therese Höög och Oscar Semb fanns på plats vid montern
  • Seminariepasset Digital Kompetens med Grundsskolelärare Bengt Nylén och Rebecca Wahlsund samt rektor Pierre Åkerblom från Strömslundsskolan Utanför seminariepasset Digital Kompetens med Grundsskolelärare Bengt Nylén och Rebecca Wahlsund samt rektor Pierre Åkerblom från Strömslundsskolan
  • Två lärarstudenter står och samtalar vid mässmontrar Lärarstudenterna Jakob Gleby och Svante Karlman skapade nya kontakter under Arbetsmarknadsdagen

Arbetsmarknadsdagen öppnade nya dörrar för framtiden

Med en välbemannad monter och flera inspirerande seminarier deltog Utbildningsförvaltningen på Högskolan Västs Arbetsmarknadsdag.

Person
Planerare / UtvecklareAnna Bergqvist 0520-49 71 53
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

I Utbildningsförvaltningens mässmonter fick lärarstudenter möta allt ifrån rektorer, förskolechefer och utvecklingslärare till studiehandledare, VFU-samordnare och mentorer. Tankar och funderingar utbyttes och studenterna fick goda råd och kontakter inför framtiden. 

Jakob Gleby och Svante Karlman var två av alla de lärarstudenter som strosade omkring ibland mässmontrarna. De uppskattar möjligheten till Verksamhetsförlagd utbildning(VFU) och tycker det är en viktig del i deras utbildning.

- VFU är ett jättebra tillfälle att testa på läraryrket och knyta kontakter. Under Arbetsmarknadsdagen får man träffa potentiella framtida arbetsplatser och kanske även skaffa ett sommarjobb, berättade de.

Det viktigaste tipset jag vill ge alla lärarstudenter som går ut på sina VFU-perioder är att – våga gå utanför din komfortzon, våga ställ alla dina frågor och våga delta i så mycket olika aktiviteter som möjligt, sa Jakob innan han fortsatte iväg genom mässminglet. 

En plats att mötas

Arbetsmarknadsdagen arrangeras i syfte att bli en mötesplats där representanter från VFU-områden får möjlighet att träffa lärarstudenter och presentera sig som arbetsgivare genom både mässmontrar och seminariesessioner.

- Vi ger lärarstudenter möjlighet att lära känna olika VFU-områden, ställa frågor och kanske öppna nya dörrar för framtiden. Verksamheterna får marknadsföring och lyfter lärarnas fantastiska arbete med våra barn och unga, sa Mona Tynkkinen, VFU-utvecklingsledare på Högskolan Väst och ansvarig för Arbetsmarknadsdagen.

Jenny Edlund, VFU-samordnare på Utbildningsförvaltningen, anser att samverkan mellan Högskolan Väst och Trollhättans Stad är värdefull i ett kompetensförsörjningsperspektiv.

- Det är jätteviktigt att vi är här. Vi vill visa upp Trollhättans Stad som en attraktiv arbetsgivare och berätta om vilka möjligheter som finns inom vår breda verksamhet, berättade Jenny.

Utbildningsförvaltningens åtta seminarier hade ett brett urval av ämnen riktade mot grundskola, förskola, fritidshem och modersmålsenheten. Som student fick man kunskap om allt ifrån Ledarskap i skolan, till Programmering i förskolan och Lärande lek i vårt språkrika klassrum.

SE HELA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS SEMINARIEPROGRAM 

Seminariesessionerna gav verksamma lärare ett tillfälle att öppna upp sina klassrum och sprida sin erfarenhet och kunskap. På så sätt kunde kunskap delas mellan olika verksamheter och lärare fick sätta ord på sin yrkesprofessionella kompetens. Det gav värde för både verksamheter och studenter på plats. 

Examensarbete i fokus

Under eftermiddagen riktades fokus till lärarstudenternas examensarbeten då verksamheterna fick möjlighet att presentera förslag på behov av verksamhetsnära forskning. Vid en panelintervju med nyexaminerade lärare kunde studenterna ställa frågor kring examensarbeten och få tips på ämnen att skriva om.

I panelen satt bland andra Pauline Börjesson som idag arbetar som lärare för åk 4-6 på Lyrfågelskolan i Trollhättan.

- Jag kan känna igen mig i studenternas känslor och tankar inför uppsatsskrivandet och jag hoppas de fick med sig något bra efter vår panelintervju. Det viktigaste är att ha en struktur som visar tydligt vad man vill framföra och att det finns en röd tråd genom hela arbetet, sa Pauline.  

Relaterad information

Verksamhetsförlagd utbildning(VFU)

Senast granskad 2018-03-08 av Andreas Gleisner