Varningsskylt Skolbuss

Ansökan om skolskjuts

Vi vill uppmärksamma er som sedan tidigare ansökt om skolskjuts vid växelvis boende eller skolval, att det nu börjar bli dags att ansöka inför hösten. Ansökan om skolskjuts görs inför varje nytt läsår.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

 Ansökan kan göras via vår e-tjänst eller genom att skriva ut ansökningsblanketten och fylla i den i pappersform. Du hittar mer information om hur du gör för att ansöka på vår sida för e-tjänster.

E-tjänst: Ansökan om skolskjuts

Senast granskad 2021-05-18 av Andreas Gleisner