skolflicka läser i en bok

Anpassningar i skola och förskola för att minska risk för smittspridning

Antalet fullvaccinerade personer i Sverige ökar för varje dag, men ännu är inte coronapandemin över. Det finns fortfarande en samhällsspridning av covid-19 och det innebär att personal, barn och elever i skolan, och vårdnadshavare måste följa de riktlinjer och regler som gäller under pandemin. Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd och att stanna hemma och testa sig när man känner sig sjuk! Tillsammans måste vi hålla i och hålla ut!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Folkhälsorådets allmänna råd och rekommendationer gäller fortsatt.

Läs dem på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://bit.ly/3gBghd0

​"Gurgeltest" till elever/barn  som ingår i smittspårning

Gurgeltest ersätter de tidigare topsningstesterna, och är enklare att genomföra och ger bra säkerhet i resultaten. Skolan kommer att dela ut gurgeltest till elever som ska testa sig för covid-19. Eleven testar sig hemma och provet lämnas till elevens vårdcentral. 

Läs mer om gurgeltestet på regionens nyhetssida: https://bit.ly/3moMRm1

​Skola och förskola

För barn och unga är det undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregel nu vid höstterminens start. Detta enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens bedömning. Fjärr- och distansundervisning får bara användas vid smittspridning och utbrott av smitta i skolmiljön. Det är till exempel inte längre möjligt att införa distansundervisning för att förhindra trängsel i skolan eller kollektivtrafiken.

Läs mer på skolverkets hemsida: https://bit.ly/3sI0j5o

Skolans/förskolans ansvar

Skolan och förskolan är arbetsmiljö för både barn och personal. Skolan ansvarar för att:

 • Planera verksamhet så att onödig trängsel och blandning av elever som normalt inte träffas undviks så långt som möjligt.
 • I samråd med Smittskydd Västra Götaland bedöma om skolan/förskolan behöver vidta särskilda åtgärder för att begränsa risk för smitta eller om smittspårning ska göras på skolan/förskolan.
 • Informera vårdnadshavare om barn/elev utsatts för smitta.Informera vårdnadshavare om barn/elev utsatts för smitta. Smittskydd Västra Götalands informationsblad användas.
  • Länk till informationsbladet: https://bit.ly/3B8HUC0
   Informationsbladet ger svar på:
  • Vilka som ska testas
  • När testning ska ske
  • Vilka som kan undantas vid eventuell karantän
  • Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare är ansvariga för sina barn och ska se till att:

 • Barn/elever som har symptom stannar hemma från skola/förskola och testar sig.
  Läs mer om testning här: https://bit.ly/3jefFvi
 • Att meddela skolan/förskolan vid konstaterad covid-19 så att skolan i samråd med Smittskydd Västra Götaland kan besluta om smittspårning ska ske.
 • Att barn/elev som är konstaterat sjuk eller ingår i smittspårning och väntar på provsvar följer riktlinjerna för när de på ett säkert sätt kan komma tillbaka till skolan/förskolan.​​
  Läs regler för när ett barn kan komma tillbaka till skolan/förskolan här: https://bit.ly/3Baqh4u
 • Du som är vårdnadshavare till ett barn som är 16 år, kom ihåg att du kan boka vaccination för ditt barn.
  ​Information om hur du bokar vaccination finns på Västra Götalandsregionens hemsida: https://www.vgregion.se/covid-19-corona/vaccination-mot-covid-19/

Om du vill läsa mer om Coronaviruset och Covid-19:

Folkhälsomyndighetens hemsida: www.folkhalsomyndigheten.se har information på svenska och flera andra språk.

Vårdguiden Västra Götalands hemsida: www.1177.se/Vastra-Gotaland/

 

 

 

Senast granskad 2021-09-14 av ANDGLE