skolflicka läser i en bok

Anpassningar i skola och förskola för att minska risk för smittspridning

Skolan för elever som går i förskoleklass till och med årskurs 6 påverkas inte av beslutet att ordna distansundervisning för elever på högstadiet. Elever i årskurs F-6 ska komma till skolan som vanligt.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Skolan för elever som går i förskoleklass till och med årskurs 6 påverkas inte av beslutet att ordna distansundervisning för elever på högstadiet. Elever i årskurs F-6 ska komma till skolan som vanligt.

Barn som bor med någon som har Covid-19 ska stanna hemma från skolan eller förskolan. Det gäller även om barnen inte har symptom.

Skolan arbetar på många sätt med att minska risk för spridning av coronaviruset i skolan. Exempel på saker som skolan arbetar med är:

  • Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt. Barn smittar i låg utsträckning andra barn och vuxna, därför är det inte lika viktigt att hålla avstånd mellan barn och mellan barn och vuxna i förskolan.
  • Undvika större samlingar av barn och elever. Det kan gälla i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen. Skolan kan till exempel se till att alla elever inte äter samtidigt och förlägga raster på ett sätt som begränsar stora samlingar av elever.
  • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus. Verksamhet i förskola och fritidshemmet, men även viss undervisning som idrottsundervisning, kan genomföras utomhus.
  • Undvika aktiviteter som innebär närkontakt mellan vuxna och elever och mellan elever i grundskolan. Detta gäller inte nödvändig kontakt mellan personal och barn/elever.
  • Lärare och annan personal träffas bara när det är nödvändigt och använder digitala möten när det är möjligt. 
  • Se till att föräldrar inte är i skolans/förskolans lokaler om det inte är nödvändigt genom att hämta/lämna barn och elever utomhus.

Om du vill läsa mer om Coronaviruset och Covid-19:

Folkhälsomyndighetens hemsida: www.folkhalsomyndigheten.se har information på svenska och flera andra språk.

Vårdguiden Västra Götalands hemsida: www.1177.se/Vastra-Gotaland/

 

 

 

Senast granskad 2021-05-27 av Andreas Gleisner