Rektor Anna Malmsköld framför Stavreskolan

Anna brinner för barn i behov av särskilt stöd

Stavreskolan har blivit beviljade pengar av Universitets- och högskolerådet för att delta i ett Erasmusprojekt som handlar om att skapa inkluderande lärmiljöer för barn med särskilda behov. "Jag brinner för barn som är i behov av särskilt stöd", säger Anna Malmsköld, rektor F–5 på Stavreskolan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det började med ett misslyckande. Men skam den som ger sig tänkte Anna Malmsköld och hennes kollegor på Stavreskolan efter att ha fått avslag på sin första Erasmus-ansökan.
– Det är väldigt komplext att göra en ansökan och vi hade missat några små detaljer, men vi trodde så hårt på idén att vi ville prova en gång till, minns Anna.

Det gjorde de rätt i. För nästa gång gick det bättre.
– Idén från början var att arbeta med nyanlända elever och utmaningarna som det innebär. Samtidigt så har vårt pedagogiska bokslut visat att vi behöver arbeta med anpassade lärmiljöer för alla barn, men framförallt utveckla vårt arbete med särskilda insatser för att bättre möta barn i behov av stöd. Det har varit ett stort arbete kring det på skolan, hur vi möter de barnen för att de ska nå de mål som de har rätt att nå, hur vi ökar chansen för dem att lyckas i stället för att misslyckas. Därför ville vi hitta en skola som var intresserad av det – och det gjorde vi, berättar Anna.

Redan lärt sig en del

Och nu står de i startgroparna för projekt­genomförande tillsammans med en skola från den italienska orten Borgotaro i norra Italien. 
– De fokuserar också mycket på arbetet för barn med särskilda behov – både nyanlända barn och barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)  och hur man designar lärmiljöer för dem, berättar Anna Malmsköld.


Den första träffen sker digitalt under hösten – med anledning av pandemin, men i maj är det planerat att en delegation från Stavreskolan ska besöka Italien.
– Bara genom att läsa verksamhetsberättelsen i deras ansökan har vi lärt oss en del. Min upplevelse är att de också har kommit en bit på väg. Det ska bli jätteintressant att få ta del av det på plats, få göra studiebesök i klassrum, se hur de arbetar med externa aktörer – vilket vi gör här också – och så vidare.

Gynnar skolutvecklingen i Trollhättan

Nästa höst är det Stavreskolans tur att stå värd med ett liknande upplägg. Och hon tror på ett väldigt givande utbyte.
– Jag brinner för barn som är i behov av särskilt stöd och tycker att vi har kommit långt på Stavreskolan. Mina pedagoger arbetar oerhört medvetet, och det här blir ett sätt att kunna utveckla det ännu mer, få inputs, hitta nya vägar och sprida det till andra lärare på skolan och inom hela utbildningsförvaltningen.

Logotype Erasmus

Senast granskad 2020-11-05 av PERIVA