Fyra barn som sitter på golvet och leker med ett leksakshus

Planer på servicekontor framskjutna

Öppnandet av det servicekontor för förskola som planerades på Klintvägen på Hjortmossen kommer att senareläggas. Det betyder att samtliga barnomsorgsärenden även fortsättningsvis kommer att hanteras på Utbildningsförvaltningen i Stadshuset, våning 2.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Enklast hanterar du som invånare dina barnomsorgsärenden via vår e-tjänst som du når på www.trollhattan.se/etjanst

Du kan också skicka din fråga via e-post till: barnomsorg@trollhattan.se

Följande ärenden kan du få hjälp med av våra barnomsorgsadministratörer och handläggare på förvaltningen. 

• Personligt stöd eller service i frågor som rör kö-frågor eller ansökan om plats till förskola, fritidshem, eller pedagogisk omsorg.

• Personligt stöd eller service i fakturafrågor, inkomstuppgifter eller uppsägning av barnomsorgsplats och fritidshemsplats inom Östra och Västra upptagningsområdet. Där ingår fritidshem för: Björndalsskolan, Dalkjusans skola, Lyrfågelskolan, Paradisskolan, Skogshöjdens skola, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Upphärads skola och Åsaka skola, samt förskolor. 

Senast granskad 2017-01-09 av Andreas Gleisner