2020 03 16 - Information om Utbildningsförvaltningens verksamheter med anledning av risk för spridning av coronavirus

2020-03-16 Utbildningsförvaltningen följer utvecklingen av smittspridning och arbetar i nära samverkan med stadens ledning och övriga aktörer och myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Dessa uppdateras i takt med att läget förändras.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Stanna hemma även vid lättare symptom

För att minska risken för smittspridning ska barn/elever och vårdnadshavare vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma.

Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever/barn ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan/förskolan.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska barn/elever ska stanna hemma från skolan/förskolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor och förskolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan/förskolan dessutom en viktig funktion.

Om en elev blir sjuk under skoldagen

Om en elev eller ett barn insjuknar under skoldagen ska eleven/barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar vårdnadshavare och tillsammans gör ni en bedömning om barnet/eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Åtgärder för att minska risk för spridning av smitta

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och arbetar med en rad åtgärder för att minska risken för spridning av smitta i våra verksamheter. Vi pratar mycket om hur viktigt det är att ha god hygien, och påminner eleverna om att tvätta händerna noga med tvål och vatten. Där det behövs visar och hjälper vi barnen med handtvätt. Vi undviker också i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever. Det kan gälla till exempel i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen. Vi försöker tillbringa så mycket tid som möjligt utomhus, och undviker de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som innebär onödig närkontakt.

Undervisning

Det rådande läget kan skapa oro hos både barn, elever och vårdnadshavare. Därför pratar vi också med eleverna om viruset, och de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen.  Vi diskuterar farorna med ryktesspridning och konspirationsteorier och vikten av källkritik. Som stöd för informationen utgår vi från Folkhälsomyndighetens och Skolverkets webbsidor där det finns samlad information om covid-19.

Vi är också särskilt uppmärksamma på förekomsten av kränkande kommentarer eller mobbning på grund av den aktuella situationen.

Om en skola/förskola inte kan vara öppen på grund av personalbrist

Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att barn, elever och personal ska vara hemma även vid lindriga symptom. Detta kan påverka bemanningen i våra verksamheter. Om ett läge uppstår där en skola/förskola inte kan hålla igång verksamheten på grund av personalbrist kommer den att flyttas eller slås ihop med en annan verksamhet. Du som berörd vårdnadshavare kommer att informeras om detta inträffar.

Aktuell information finns alltid på Trollhättans Stads hemsida: www.trollhattan.se

Om du har allmänna frågor om Coronaviruset, kontakta det nationella informationsnumret 113 13.

Om du känner dig sjuk och vill ha vägledning ska du kontakta 1177 Vårdguiden.

Länk till Vårdguidens hemsida: www.1177.se 

Senast granskad 2020-03-16 av Clara Bengtsson