Buller i skolmiljön

Buller kan göra så att du lär dig mindre och blir trött fortare.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Bullerdämpande material, till exempel akustikplattor i taket, bör vara installerade i matsalar, lekrum, samlingslokaler. Man kan även göra bullerdämpande åtgärder genom att sätta tennisbollar på stolarnas fötter.

Allmänt om buller

Senast granskad 2015-10-01 av katarina.loodh@trollhattan.se