Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Enligt nya riktlinjer från Socialstyrelsen är kommunen skyldig att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter mot elevhälsans medicinska insats.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Såhär gör du om du vill lämna synpunkter eller klagomål:

Börja med att läsa igenom Utbildningsförvaltningens riktlinjer avseende klagomålshantering på elevhälsans medicinska insats.

Länk till dokument: Utbildningsförvaltningens rutiner för synpunkter och klagomål avseende elevhälsans medicinska insats

I första hand: skicka ditt klagomål via e-post till:

utbildning@trollhattan.se

I andra hand: Kontakta Utbildningsnämnden genom att skicka ditt klagomål till:

Trollhättans Stad
Utbildningsnämnden
461 84 Trollhättan

Utbildningsförvaltningens kontaktperson vid klagomål:
Bente Budau
e-post: bente.budau@trollhattan.se
Tel. 0520-49 72 94

Klagomålen blir allmän handling

Tänk på att ditt ärende blir en allmän handling och diarieförs när du skickar den till nämnden. Det gäller både skriftliga klagomål och klagomål insända via e-post. Detta innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få en kopia, eller att läsa den. Om handlingen innehåller känslig information kan hela, eller delar av den sekretesskyddas.

Du får en bekräftelse på att vi mottagit ditt klagomål  och ett svar senast inom fyra veckor. 

Riktlinjer och blankett för klagomålshantering Elevhälsans medicinska insats

Senast granskad 2019-01-17 av Andreas Gleisner