Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särvux och SFI drivs av Kunskapsförbundet: ett kommunalförbund som ägs gemensamt av Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun. Mer information om utbud, utbildningar och kontaktinformation hittar du på förbundets hemsida. 

Enhet Kunskapsförbundet Väst Vänerparken 5 462 85 Vänersborg 0521-72 27 40
Senast granskad 2016-07-11 av agneta.olofsson@trollhattan.se