Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särvux och SFI drivs av Kunskapsförbundet: ett kommunalförbund som ägs gemensamt av Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun. Mer information om utbud, utbildningar och kontaktinformation hittar du på förbundets hemsida. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2016-07-11 av AGNOLO