Undervisning

Inskrivning

Inskrivning på Välkomsten sker genom samverkan mellan personal, vårdnadshavare och elev. Genom samtal kartläggs elevens språk, erfarenheter, styrkor, förmågor och kunskaper, som sedan ligger till grund för den fortsatta skolgången.

Personer
Enhet Välkomsten Besöksadress: Lyrfågelskolan, Hagtornsstigen 16 461 43 Trollhättan 0520-49 66 54

Elevernas första möte med Välkomsten sker efter en inbjudan från socialpedagog som också ansvarar för mötet. Med ett studiebesök på Välkomsten får elev och vårdnadshavare information, möjlighet att ställa frågor om elevens skolstart samt bekanta sig med miljö och kompisar. Eleven börjar sedan på Välkomsten måndagen veckan efter.

Efter starten på Välkomsten sker ett möte med eleven, elevens vårdnadshavare och mentor med syfte att påbörja en kartläggning. Samtalet fokuserar på olika frågeområden från elevens språk och erfarenheter. Syftet med samtalet är att få en bild av elevens tankar om utbildning, vardag och intressen, språk och förväntningar på skolan. Familjen informeras också om att de har möjlighet till att göra ett aktivt skolval och efter tiden på Välkomsten välja att fortsätta skolgången på vilken som helst av Trollhättans Stads grundskolor.

I anslutning med elevens tid på Välkomsten kontaktar elevens mentor hemskolan eller den skola eleven önskar gå på, för att påbörja samarbete och kartläggning av elevens förutsättningar och behov. Vid samtliga möten deltar språktolk för att kommunikationen mellan skola och hem ska kunna ske på familjens starkaste språk.

Senast granskad 2019-11-11 av Bente Budau