Att välja skola - så går det till

Sökperioden för läsåret 2021/2022 är öppen från 1 december 2020 till och med 7 januari 2021.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Ansökningsperiod stängd

E-tjänst för val av skola

Ansökningsperioden för Val av skola läsåret 2021-2022 är öppen från 1 december 2020 till och med 7 januari 2021. Det är möjligt att inkomma med en sen ansökan för höstterminen 2021. Detta görs via blanketten In- och utflyttning, grundskola (Byte av skola)


Val av skola och anvisad plats

Elever som ska börja skolan i Trollhättans stad får en anvisad skolplats. Det gäller både elever som ska börja förskoleklass, och för nyinflyttade som gått i skola i annan kommun. Den anvisade skolan kallas ibland för "Hemskola". 

Som vårdnadshavare har man rätt att välja en annan skola än den anvisade skolan. Ansökan görs genom att använda en e-tjänst. Valperioden för val av skola till läsåret 2021/2022 är öppen från 1 december 2020 till och med 7 januari 2021.

Det går endast att söka en skola. Undantag är nedanstående profilklasser dit val kan göras utöver val av skola. 

Har du frågor om val av skola kan du e-posta dem till: val_av_skola@trollhattan.se

English Speaking School på Paradisskolan

English speaking school (ESS) finns för årskurs F-6 och undervisningen anordnas i högre grad på engelska. Utbildningen är endast avsedd och tillgänglig för elever som vistas i Sverige under en begränsad tid. För att bli antagen till utbildningen krävs också att eleven har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna delta i undervisningen.

Om det inte finns plats för alla som söker till ESS ska plats i första hand ges till

1. barn till utländska gästforskare och experter, och
2. barn som tidigare gått i en engelskspråkig skola.

Du som söker ESS för ditt barns räkning behöver kunna visa något som styrker att eleven bara kommer vistas i Sverige under en begränsad tid, exempelvis ett tidsbegränsat anställningsavtal och dessförinnan folkbokförd i annat land.

English Speaking Class på Paradisskolan

English speaking class (ESC) finns för årskurs 7-9 och undervisningen anordnas i högre grad på engelska. Utbildningen kan sökas av samtliga elever.

Fotbollsprofil på Lyrfågelskolan

Lyrfågelskolan årskurs 7-9 har ett samarbete med FC Trollhättan och kan därigenom erbjuda eleverna att kombinera skolarbetet med sitt fotbollsintresse. Undervisningen följer grundskolans kursplaner.

Till fotbollsprofil genomförs antagningstester och färdighetsprov i samarbete med FC Trollhättan. Första möjligheten att söka till fotbollsprofil är inför årskurs 7.

Läs mer om fotbollsklasserna (FCT Akademi) på Lyrfågelskolans hemsida!

Profilklass Musik på Hjortmosseskolan och Slättbergsskolan

För elever från och med årskurs 4 finns på Hjortmosseskolan profilklass Musik. För elever i år 7-9 finns musikprofil på Slättbergsskolan. Profilen innebär att elever ges möjlighet till en bredare musikutbildning. Målet är att ge musikintresserade elever goda kunskaper inom musik, sångträning samt bygga på en erfarenhet av att kunna framträda inför publik. Inom ramen för det vanliga skolarbetet får eleverna en gedigen musikalisk grund att stå på. Undervisningen följer grundskolans kursplaner.

Till profilklass Musik genomförs antagningstester och färdighetsprov. Första möjligheten att söka till musikklass är inför årskurs 4.

Läs mer om profilklassen på Slättbergsskolans hemsida

 

Senast granskad 2021-05-26 av Filip Allansson