Frånvaroanmälan och ledighet

Frånvaroanmälan för barn och elever görs i appen Tieto Education (TED) för vårdnadshavare. I TED finns olika e-tjänster för dig som vårdnadshavare. Det är här du hanterar frånvaro/ledigheter, ser skolscheman, anger dina kontaktuppgifter samt dina barns vistelsetider inom förskola och fritidshem.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tieto Education (TED) för vårdnadshavare

I TED finns olika e-tjänster för dig som vårdnadshavare. Det är här du hanterar frånvaro/ledigheter, ser skolscheman, anger dina kontaktuppgifter samt dina barns vistelsetider inom förskola och fritidshem.

För att få tillgång till TED behöver du ladda ner appen Tieto Edu. Appen är gratis och finns att ladda ner på mobiltelefon eller surfplatta i App Store och Google Play. Du loggar in med BankID.

Det finns också en webbversion av TED om du vill logga in via webbläsare istället. Även här loggar du in med hjälp av Bank ID: Inloggning i TED app webbversion med BankID

Hur du använder appen beskrivs i denna manual: Tieto Education i Trollhättan.pdf

Frånvaroanmälan gäller förskola, fritids och grundskola

Heldag

För heldag kan anmälan göras både för innevarande dag samt för morgondagen. Välj om det är frånvaroanmälan för idag och/eller imorgon. Därefter går det att skicka in frånvaron.

Del av dag

Gäller anmälan del av dag markerar du det valet. Därefter klickar du på rullisten vid datum, markerar den dag det gäller. Därefter fylls tiden i.

Skulle det gälla två olika tidpunkter under samma dag klickar du på "Lägg till tid". Och
ytterligare en tidpunkt kan fyllas i. När registreringen är klar klickar du på "Skicka frånvaro".

Anmäld frånvaro

Här kan du se tidigare anmälda frånvarodagar och tillfällen. Om en felaktig anmälan har skickats in tas den bort genom att man trycker på papperskorgen längst ut på raden för den felaktiga frånvaroanmälan. Har tiden/datumet redan passerat syns ingen papperskorg och det går inte att ta bort registreringen.

Rapporterad frånvaro

Här ser du den frånvaro som skolan har rapporterat. Överst på sidan kan du välja om du vill se ogiltig eller giltig frånvaro. Ogiltig frånvaro visas med rött och giltig frånvaro med svart. Följt av hur lång tid barnet varit frånvarande och vilket datum.

Meddelande från skolan till vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro och sen ankomst

När läraren sparar frånvaro för en lektion, skapas för den elev som har ogiltig frånvaro/sen ankomst ett meddelande till vårdnadshavarna. Detta meddelande kommer i form av ett SMS och ett mail, vid förutsättning att detta finns registrerat i systemet.
Med ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen.

Frånvaromeddelande via SMS

Om du inte har tillgång till appen kan du meddela frånvaro via SMS till följande nummer:

• Förskola: +46103 334 101 eller 010 333 4101
• Grundskola: +46103 334 102 eller 010 333 4102

SMS:et måste inledas med frv följt av personnummer till barnet samt datum/tid:

Exempel: Frånvaro heldag

Om ditt barn ska vara frånvarande hela dagen kan du skriva på följande sätt: 

• Frv ÅÅMMDD-NNNN
• Frv ÅÅMMDDNNNN
• Frv ÅÅÅÅMMDD-NNNN
• Frv ÅÅÅÅMMDDNNNN

Exempel: Frånvaro del av dag

Om ditt barn ska vara frånvarande en timme mellan kl 13:00 och 14:00 kan du skriva på följande sätt: 

• frv ÅÅMMDD-NNNN 1300-1400
• frv ÅÅMMDDNNNN 13.00-14.00 
• frv ÅÅÅÅMMDD-NNNN 13:00-14:00
• frv ÅÅÅÅMMDDNNNN 13,00-14,00

Del av dag nästkommande dag registreras automatiskt om anmälan skickas in efter kl.16.00

Information till förskola eller fritidshem via SMS

För vårdnadshavare i förskola eller fritidshem som ej har tillgång till appen.

Som vårdnadshavare kan du skicka information till förskolan och fritidshemmet på ett enkelt sätt.
Detta kan sedan ses och läsas av behörig personal. Om information skickas dagen innan det ska gälla måste det skickas efter kl 18.00.

Du måste inleda meddelandet med texten "INFO" följt av ett mellanslag och barnets personnummer. Därefter kan du skriva valfri text.

Exempel: Om vårdnadshavare vill meddela att barnet hämtas av farmor kl 14:00 

Meddelande: INFO ÅÅMMDD-NNNN Farmor hämtar kl 14.00 


Kontroll av meddelandet görs i systemet och om något är felaktigt, returneras ett felmeddelande. Om mobil och personnummer stämmer överens registreras informationen i systemet.

Senast granskad 2020-12-18 av KATLOO