Illustration av Contekton Arkitekter Fyrstad  Illustration av Contekton Arkitekter Fyrstad

Sylteskolan - en plats för alla

En plats för allas lika värde blir ledorden för den nya Sylteskolan, Trollhättans största grundskola genom tiderna. Med skola, fritidsgård, idrottshall och bibliotek i samma område ska Sylteskolan ha någonting för alla.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projekt Sylteskolan är ett femårigt projekt som innefattar en ny skolbyggnad, bibliotek, idrottshall. 1000-talet elever kommer ha full tillgång till en extra stor idrottshall, ett stadsdelsbibliotek och en fritidsgård. Särskola såväl som träningsskola kommer att inkluderas i verksamheten.

Vision för nya Sylteskolan 

Sylteskolan ska vara en demokratisk, trygg och positiv mötesplats som främjar tolerans och allas lika värde. Här finns olika former för lärande och utveckling. Sylteskolan rymmer förutom tre skolformer också fritidsgård, bibliotek och idrottshall, med flexibla lokaler som medverkar till ett effektivt nyttjande. Samverkan och god kommunikation mellan människor, verksamheter och enheter medverkar till att skapa en föränderlig, rolig, spännande, utmanande, inkluderande och trygg miljö. Verksamheten medverkar också till ökad delaktighet och inflytande i olika former. I Sylteskolan ska verksamheten genomsyras av goda möten och främja jämlika och jämställda livsvillkor som inbegriper elever, barn, ungdomar, vårdnadshavare, personal och ledare
samt övriga besökande till skola, bibliotek, idrottshall och fritidsgård.

Ledorden för skolans samtliga verksamheter är:


• En trygg inkluderande och positiv mötesplats
• Tolerans
• Lärande
• Utveckling
• Flexibilitet
• Kommunikation
• Delaktighet och inflytande
• Samverkan
• Jämlikhet och jämställdhet

Läs informationsbladet om Projekt Sylteskolan 

Skolan

Den nya grundskolan blir Trollhättans största med utrymme för 1000-elever från förskoleklass till åk 9 med en byggnadsyta på ca 16 000kvm. Tack vare separata ingångar och avdelade lokaler skapas många mindre skolor i en trygg miljö. Byggnaderna står klara i juni 2020.

Skolan är till största delen en tvåvåningsbyggnad, med undantag för den byggnadsdel som innehåller basrum och arbetsrum för 7-9 som är i tre våningar. Skolan är utformad som flera byggnader, sammanbundna av öppna och gemensamma ytor. Det skapar både egen identitet, hemkänsla och ett gemensamt sammanhang.

  • F-6 är 2-(-3) parallellig med 415 elever 
  • 7-9 är 6-parallellig med 500 elever 
  • Särskola har 85 elever, varav 40 elever i Träningsskolan 

Illustratrion av Contekton Arkitektur Fyrstad AB

Den nya skolan och idrottshallen byggs helt klar innan nuvarande 7-9-skola rivs. Därefter byggs bibliotek och fritidsgård, F-6 skolan rivs och utemiljön görs klar. 

Fritidsgård

Nuvarande träningsskola behålls och byggs om till fritidsgård. Den nya fritidsgården blir 800 kvm och ska stå klar i april 2021. Den byggs i direkt anslutning till idrottshallen. 

Illustratrion av Contekton Arkitektur Fyrstad AB

Idrottshallen 

Syltehallen blir 3000 kvm och kan delas av till tre hallar. 12 Omklädningsrum byggs plus en läktare för 220 åskådare. Förutom skolidrott finns det plats för många föreningar och deras verksamheter. Hallen står klar i maj 2018. 

Biblioteket

I anslutning till skolan byggs ett nytt stadsdelsbibliotek på 700 kvm. Det beräknas stå klart i juli 2021. 

Illustratrion av Contekton Arkitektur Fyrstad AB

Senast granskad 2022-05-30 av ANDGLE