Elevhälsa

Vi arbetar aktivt med elevhälsa, och våra elevhälsoteam finns på plats för att trygga elevernas hälsa och utveckling.

Enhet Lyrfågelskolan Hagtornsstigen 16 461 43 Trollhättan 0520-49 70 67/0520-49 63 72

Specialpedagog F-3
Susanne Krook
0702 96 92 18

Specialpedagog 4-6
0520 49 63 26

Specialpedagog 7-9
Goshia Mattsson
0520 49 53 82

Socialpedagog/Skolkurator F-3
Annika Karlsson
0733 48 86 90

Speciallärare 4-9
Magnus Skylvik
0520 49 61 96

Socialpedagog/Skolkurator 4-6
0520 49 60 83 

Socialpedagog/Skolkurator 7-9
Mikael Ebefors 
0520-49 60 63

Skolsköterska 4-9
Ulrika Mossberg
0520-49 72 39

Skolsköterska F-3
Anna Marberg
0520-49 64 23

Skolpsykolog

Isak Willebrand
kontaktas via elevhälsoteamet

Senast granskad 2019-01-31 av nikola.hajduk@trollhattan.se