Elevhälsa

Vi arbetar aktivt med elevhälsa, och våra elevhälsoteam finns på plats för att trygga elevernas hälsa och utveckling.

Enhet Lyrfågelskolan Hagtornsstigen 16 461 43 Trollhättan 0520-49 70 67/0520-49 63 72

Specialpedagog F-3
Susanne Krook
0702 96 92 18

Specialpedagog 4-6
Bianca-Charlotte Rasmussen
0520 49 63 26

Specialpedagog 7-9
Goshia Mattsson
0520 49 53 82

Speciallärare 4-9
Magnus Skylvik
0520 49 61 96

Skolkurator F-3

Annika Karlsson
0733 48 86 90

Skolkurator 4-6
Anna Mattson
0520 49 60 83 

Skolkurator 7-9
Mikael Ebefors 
0520-49 60 63

Skolpsykolog
Isak Willebrand
kontaktas via elevhälsoteamet

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska F-3
Anna Marberg, Tel. 0520-49 64 23
anna.marberg@trollhattan.se

Skolsköterska 4-9
Ulrika Mossberg, Tel. 0520-49 72 39
ulrika.mossberg@trollhattan.se

 

Senast granskad 2019-09-26 av nikola.hajduk@trollhattan.se