Elev med block och penna

Sjukanmälan

Om ditt barn inte kan komma till skolan på grund av sjukdom eller liknande måste du ringa skolan och meddela. Om en elev är borta från skolan utan att vårdnadshavaren har anmält det måste läraren ringa hem till eleven. Om ingen svarar måste läraren/elevhälsoteamet/rektorn göra hembesök eftersom det står i skollagen att vi måste meddela vårdnadshavarna samma dag om eleven har haft ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro är det om eleven varit borta i 20 min eller mer utan att vara anmäld av vårdnadshavarna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Frånvaro samt sjukanmälan görs via TED via appen eller via SMS.

Läs mer om hur det fungerar:
TED-appen för vårdnadshavare.

 

Senast granskad 2021-01-18 av Per Ivarsson