Elev med block och penna

Sjukanmälan för elever på Kronan

Om ditt barn inte kan komma till skolan på grund av sjukdom eller liknande måste du ringa skolan och meddela. Om en elev är borta från skolan utan att vårdnadshavaren har anmält det måste läraren ringa hem till eleven. Om ingen svarar måste läraren/elevhälsoteamet/rektorn göra hembesök eftersom det står i skollagen att vi måste meddela vårdnadshavarna samma dag om eleven har haft ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro är det om eleven varit borta i 20 min eller mer utan att vara anmäld av vårdnadshavarna.

Enhet Kronan Lantmannavägen 113 461 60 Trollhättan 0520-49 74 60

Telefonnummer för sjukanmälan: 0515-43614

 

Hur går sjukanmälan till?

Senast granskad 2019-05-03 av julia.leonsson@trollhattan.se