Skolavslutningn 10/6

Det blir tyvärr en annorlunda skolavslutning för eleverna på Kronan F-6 i år. På grund av Coronapandemin och de restriktioner som gäller för att minska smittspridning har Utbildningsförvaltningen beslutat att inga stora avslutningsceremonier kommer att hållas.

Enhet Kronan Lantmannavägen 113 461 60 Trollhättan 0520-49 74 60

Restriktionerna innebär att alla avslutningar kommer att ske klass-eller årskursvis, och att föräldrar, syskon och släktingar inte kommer att kunna delta i avslutningen på skolan.

För mig som rektor och för alla lärare och personalen är skolavslutningen en viktig och fin tradition där vi tillsammans med våra elever och er föräldrar kan fira ett avslutat läsår, allt vi lärt oss och alla framgångar vi nått. Det känns såklart både tråkigt och lite sorgligt att den traditionen inte kan fortsätta just i år, men alla vi som arbetar på skolan kommer att göra allt vi kan för att årets skolavslutning ska bli både härlig, rolig och minnesvärd för alla elever, men utifrån de förutsättningar och regler som gäller.  

På Kronan F-6 kommer avslutningen för eleverna att ske i klassrummet, tillsammans med klasskamrater och lärare.

Onsdag 10 juni avslutar vi läsåret i klassrummet 8.15-10. För de elever som behöver finns fritids öppet resten av dagen som vanligt, men för de flesta är det en lite kortare skoldag.

Till sist vill jag be er alla att hjälpa oss att följa de regler som finns kring avstånd och social distansering när ni lämnar och hämtar era barn denna sista skoldag.  Tillsammans hjälps vi åt med att inte bilda folksamlingar eller stora grupper i skolans lokaler eller på skolgården under avslutningsdagen.

 

Med vänlig hälsning

Linda Forssén, Rektor Kronan F-6

Senast granskad 2020-05-25 av Katarina Loodh