Barn

Grundsärskolan

Grundsärskolan har en hög pedagogtäthet och behöriga lärare och arbetar både individuellt och i grupp. En specialpedagog som jobbar enbart i grundsärskolan finns också. Eleverna har god stöttning under dagen av både lärare och elevassistenter. Lärarna lägger upp undervisningen för våra 7-9 grupper och ser till att utmaningarna blir lagom stora.

Person
RektorErika Mattsson 0520-49 73 11
Enhet Grundsärskolan 7-9 Nyckelpigevägen 1 461 67 Trollhättan 0520-49 61 93

Nyckelorden i vår verksamhet är Helhetsyn och Individualisering. I LGR 11 står att "Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskap."

Inriktning Träningsskola inom Grundsärskola är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar Träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Veckobrev och information från Grundsärskolan

Elever

Särskola

Särskolan är till för barn och elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenskolans kursplaner. 

Senast granskad 2019-05-03 av julia.leonsson@trollhattan.se