Barn

Grundsärskolan

Grundsärskolan har en hög pedagogtäthet och behöriga lärare och arbetar både individuellt och i grupp. En specialpedagog som jobbar enbart i grundsärskolan finns också. Eleverna har god stöttning under dagen av både lärare och elevassistenter. Lärarna lägger upp undervisningen för våra 7-9 grupper och ser till att utmaningarna blir lagom stora.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Grundsärskolan

Hitta hit

Nyckelpigevägen 1 461 67 Trollhättan

Nyckelorden i vår verksamhet är Helhetssyn och Individualisering. I LGR 11 står att "Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskap."

Inriktning Träningsskola inom Grundsärskola är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar Träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Birgitta Wallberg
Telefonnummer: 0520-49 60 65
E-post: birgitta.wallberg@trollhattan.se

 

Veckobrev och information från Grundsärskolan

Elever

Särskola

Särskolan är till för barn och elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenskolans kursplaner. 

Senast granskad 2021-09-02 av Andreas Gleisner