• eleverna har byggt en nöjespark i miniatyr av papper, kartong och annat material. Två elever står och tittar på det de byggt.

Frälsegårdsskolan

Frälsegårdsskolan ligger i området Kronogården och har ett nära samarbete med kringliggande förskolor. Vi är en F-6 skola med en stor rikedom på bakgrunder, erfarenheter och färdigheter.

Person
Rektor Anna Forsberg 0520-49 72 56
Enhet Frälsegårdsskolan Hovslagaregatan 1-3 461 62 Trollhättan Expedition: 0520-49 70 55, Personalrum: 0520-49 63 55, Fritidshem: 0520-49 61 18

Frälsegårdsskolan - En skola för framtiden!

Om verksamheten

Frälsegårdsskolan är en F-6 skola som är belägen på området Kronogården.
På skolan går ca 180 elever och skolan har också ett fritidshem ”Spiltan”. I skolans närområde finns fin natur, Kronans bibliotek och även närheten till Innovatum och N3 som de olika årskurserna ofta besöker.

På Frälsegårdsskolan F-6 arbetar vi med verksamhetsutveckling som ska bidra till ett förbättrat och förändrat pedagogiskt arbete.

I alla klasser arbetar vi språk och kunskapsutvecklande och personalen på skolan arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt. Uppdraget vi alla har är att skapa en organisation som leder till ökad måluppfyllelse i en attraktiv och trygg skola. Lärmiljöerna ska ge stöd för olika organisatoriska lösningar, arbetssätt och metoder i syfte att stimulera varje elev att utifrån sina förutsättningar. Nära samverkan och samplanering kring undervisningen är en framgångsfaktor på vår skola.

Under perioden 2016-2018 har Frälsegårdsskolan dessutom fått ett starkt utvecklingsstöd via Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola”, vilket gett mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Frälsegårdsskolan F-6 är en skola i stark utveckling.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via Skola24 genom att ringa följande telefonnummer: 
0515-43 614

Elevhälsan

Therese Råden, specialpedagog
Tel. 0520-495920

Sofia Johansson, kurator
Tel. 0520-497852

Jesper Johansson, skolpsykolog
Tel. 0520-49 79 97

Dessutom ingår rektor i Elevhälsoteamet. Du hittar kontaktuppgifter till rektor genom att klicka på knappen "kontakt" lite längre upp på sidan. 

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska 
Gunilla Hedsäter, Tel.0520-49 63 01
gunilla.hedsater@trollhattan.se

Övriga kontaktuppgifter

Skolans personalrum
Tel. 0520 – 496355

Fritids Spiltan
Tel. 0520-496118

Två elever i förskoleklass håller upp sina robotar som de byggt själva.

Robotar i skolan skapar språkutveckling

Nu har språkrobotarna invaderat Frälsegårdsskolan! Det är elever i förskoleklassen som arbetat med språkutveckling, abstrakt tänkande och berättande i ett projekt där de byggt egna robotar.

Senast granskad 2019-09-27 av Andreas Gleisner