Velanda skola

Velanda är ett litet villasamhälle ca 8 km från centrum med ett stort landsbygdsområde. Det är en lugn miljö med närhet till naturen. Velanda skola har ca 120 elever från förskoleklass till år 6.

Person
Rektor/FörskolechefAnnelie Ånnhagen 0520-49 74 97
Enhet Velanda skola Ryttarevägen 2-6 461 98 Trollhättan Personalrum: 0520-49 62 50, Fritidshem Bubblan: 0520-49 60 88

Skolans styrka är litenheten. I dagsläget har vi 120 barn. Vi arbetar utifrån devisen ”Alla barn är allas barn”. Vi arbetar i arbetslag och samverkar med fritids.Skollunchen serveras i skolrestaurangen, där även fritidsbarnen äter frukost och mellanmål.

Du kan läsa mer om verksamheten och ta del av nyheter och information på Velanda skolas hemsida. 

Velanda skolas hemsida

Öppettider

Öppettiden för fritidshemmet utgår från barnens behov. Telefontiden är kl 12.15 – 17.30. Lektioner pågår i skolan kl 8.10-14.00

Verksamheten

Velanda skola består av grundskola, förskoleklass och fritidshem. Läsåret 16/17 är verksamheten organiserad så att undervisningen sker i en klass i varje årskurs från F-6. Lärarna samarbetar så att det ibland finns två lärare i varje undervisningsgrupp.

Skolans litenhet öppnar möjligheter att ha gemensamma friluftsdagar och andra aktiviteter för hela skolan samtidigt. Då organiserar vi ofta tvärgrupper från F-klass till år 6. Detta ger eleverna möjlighet att lära känna kamrater utanför sin egen undervisningsgrupp.

Bokbussen besöker skolan varje månad.

Skolmaten tillagas i stadens centralkök. Maten kompletteras varje dag med ett rikligt salladsbord.

Elevhälsa

I Elevhälsogruppen ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Teamet träffas regelbundet och tar upp aktuella frågor. Lärare och vårdnadshavare har möjlighet att möta teamet, efter att ha kontaktat någon av team-medlemmarna. 

Skolsköterska: Susanne Andersson
Tel. 0520-49 62 50
susanne.andersson@edu.trollhattan.se

Skolkurator: Maria Asp
Tel. 0520-49 58 55
maria.asp@edu.trollhattan.se

Specialpedagog: Åsa Sandström
asa.sandstrom@edu.trollhattan.se

Skolpsykolog: Tove Arvidsson
Tel. 0520-49 77 71
tove.arvidsson@edu.trollhattan.se

Föräldrasamverkan

Vårdnadshavare är välkomna att besöka skolan och delta i verksamheten. Det finns aktiv och engagerad föräldraförening där föräldrarna i Velandas förskolor och skolan samarbetar. Möten hålls varje månad och personal och rektorer medverkar vid vartannat möte.

Varje klass ordnar föräldramöten och varje termin inbjuds föräldrarna till utvecklingssamtal tillsammans med sitt barn. Då upprättas en individuell utvecklingsplan, IUP, för eleven.

 

Relaterad information

Velanda skolas hemsida

Senast granskad: 2017-06-29 av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)