Leknade barn på skolgården, Sylteskolan

Sylteskolan

Sylteskolan är mitt i en spännande utvecklingsprocess där en helt ny skola byggs upp på området. Du kan läsa mer om projektet längre ned på denna sida. Skolan omfattar förskoleklass, grundskola 1-9 med grundsärskola och fritidshem.

Personer
Enhet Sylteskolan Nyckelpigevägen 1 461 67 Trollhättan F-6: 0520-49 60 62, 7-9: 0520-49 74 89 Fler kontaktuppgifter Sylteskolan

På Sylteskolans hemsida hittar du mer information och nyheter! 

Sylteskolans hemsida

Verksamhet

Sylteskolan F-6 innefattar grundskola, förskoleklass och fritidshem. Vi är lokalmässigt integrerade med Sylte 7-9 vad beträffar skolrestaurang, idrottshall och viss annan undervisning.

Varje elev på grundskolan har en egen mentor som hjälper eleverna att utvecklas mot läroplanens mål och har den huvudsakliga kontakten med hemmen.

Nya Sylteskolan

Läs mer om bygget av Nya Sylteskolan!

Grundsärskolan

Särskolan har två klasser som båda läser efter grundsärskolans kursplan, med inriktningen träningsskola. Eleverna är mellan 6-10 år, här finns också ett tillhörande fritids.

Fler olika yrkesprofessioner arbetar i team under både skol- och fritidstiden och personalen använder sig av AKK, alternativ kompletterande kommunikation, såsom teckenkommunikation och bilder.

Rektor grundsärskola: 

Erika Mattsson
Tel: 0520- 49 79 73 / 0702-58 72 22
erika.mattsson@trollhattan.se

Elevhälsa F-6

Specialpedagog:

Maria Stålborg, tel. 0520-49 60 58

Skolsköterska:

Annika Andersson Glemring, tel. 0520-49 60 65 (tisdag, torsdag, fredag jämn vecka)

Skolkurator:

Sarah Lundgren, tel. 0520-49 62 29

Skolpsykolog:

Helen Johansson, tel. 0520-49 77 94

Elevhälsa 7-9

Förutom rektorer ingår också följande funktioner i elevhälsoteamet:

Skolpsykolog:

Helen Johansson, tel. 0520-49 74 94

Skolkurator:

Nicklas Wilenius, 0520-49 60 71

Skolsköterska:

Elisabeth Ekström, 0520-49 74 93

Specialpedagog:

Lena-Mari Klaesson, 0701-64 94 75

Socialpedagog: 

Tone Liss, tel. 0520-49 69 80

Speciallärare 

Janett Larsson, tel. 0520-49 68 86

Studie- och yrkesvägledare:

Sara Eliasson, tel. 0520-49 60 72

Elevhälsa grundsärskolan

Specialpedagoger

Karin Nordlundh, tel. 0520-49 58 18
Anna Lotsbom, tel. 0520-49 58 51

Skolpsykolog:

Helen Johansson, tel. 0520-49 74 94

Skolkurator:

Nicklas Wilenius, 0520-49 60 71

Skolsköterska:

Annika Andersson Glemring, tel. 0520-49 60 65 (tisdag, torsdag, fredag jämn vecka)

Föräldrasamverkan

Sylteskolan F-6 har en lokal styrelse där föräldrar och elever ingår. Syftet är att öka elevernas, föräldrarnas och personalens inflytande på verksamheten. Läs mer om detta i dokumentet "Arbetsordning för kommunal Pilotskola" i boxen till höger på sidan.

Illustration av Contekton Arkitekter Fyrstad

Sylteskolan - en plats för alla

En plats för allas lika värde blir ledorden för den nya Sylteskolan, Trollhättans största grundskola genom tiderna. Med skola, fritidsgård, idrottshall och bibliotek i samma område ska Sylteskolan ha någonting för alla.

Senast granskad: 2018-03-23 av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)