Skoftebyskolan

Skoftebyskolan har elever i förskoleklass, i grundskolans årskurser 1-6 samt i grundsärskolans årskurser 1-7. I anslutning till skolan finns det också fritidshem. 

Person
RektorJessica Erengren 0520-49 60 73
Enhet Skoftebyskolan Kasvägen 2 461 55 Trollhättan Personalrum: 0520-49 60 74, Matsal: 0520-49 74 37, Fritids Svärdsliljan: 0520-49 60 80, Fritids Ormbunken: 0520-49 60 81, Fritids Blåklockan: 0520-49 60 82

Eleverna kommer huvudsakligen från villa- och radhusområden i skolans närhet.

Skolan är belägen i den södra delen av centralorten Trollhättan. Antalet elever på skolan är cirka 280. I skolans lokaler finns även en förskolan Kaprifolen med ca 35 barn.

Öppettider

Öppettiden för fritidshemmen utgår från barnens behov. Som regel har vi öppet mellan kl. 06.00-18.00. Lektioner pågår i skolan från kl. 08.20-15.00.

Elevhälsa

Specialpedagog:

Ulrika Fritiofsson, tel. 0520-49 68 35
ulrica.fritiofsson@kub.trollhattan.se

Skolsköterska:

Susanne Andersson, tel. 0520-49 60 76
susanne.utb.andersson@trollhattan.se

Finns på skolan måndag resp. onsdag samt fredag ojämn vecka.

Kurator:

Nicklas Wilenius, tel. 0520-49 60 71
nicklas.wilenius@trollhattan.se

Verksamheten

Skoftebyskolan består av grundskola och grundsärskola. Här finns också förskoleklass och fritidshem i helt nyrenoverade lokaler. Skolans personal är i dagsläget uppdelad i fem arbetslag varav ett är skolservicelaget. Under flera år har Skoftebyskolan jobbat extra med tema-arbeten.

Varje termin arbetar alla på skolan i teman över flera veckor. I dessa temaarbeten, som utgår från kursplanerna, integreras många ämnesområden och arbetsmetoder. Exempel på teman har varit Skoftebyn förr och nu, Linné och Hej Clown som avslutades med en cirkusföreställning.

Skoftebyskolan har många återkommande aktiviteter på agendan. Vi försöker också vara med på det som händer i staden inom bl.a. kulturlivet och vi har ett nära samarbete med N3 och verksamheten där. Många kulturevenemang går via Kulturbyrån som bland annat erbjuder många tillfällen till teaterbesök. Skolan har "Öppet hus" en kväll i februari då alla är välkomna att besöka vår verksamhet.

De som skall börja i förskoleklass erbjuds prova-på-dagar. Under året ges tillfälle till många idrottsevenemang såsom Skoljoggen, kommunmästerskap, vinterfriluftsdag och Skoftebystruten som är en innebandyturnering. Varje år har vi en miljövecka med många olika aktiviteter. Klasserna brukar göra en resa till Naturskolan på Hunneberg. Elever i år 3 reser till Forntidsbyn i Ekehagen mellan Falköping och Ulricehamn. Skolmaten lagas i stadens centralkök. Maten kompletteras varje dag med ett rikligt salladsbord. Inget barn skall behöva gå hungrig från skolrestaurangen.

Föräldrasamverkan

Skolan är öppen för besök närhelst en vårdnadshavare eller annan person önskar vara med i verksamheten. Det kan vara för att se hur vi arbetar eller på annat sätt delta. På skolan finns en föräldraförening som träffas regelbundet. På flertalet möten deltar rektor och lärarrepresentanter för att berätta om verksamheten och/eller besvara frågor som finns. Vid andra tillfällen träffas endast föräldrarna.

Alla möten är öppna för de föräldrar som önskar delta. På hösten ordnas föräldramöten i alla klasser. Utöver det ordnar varje klass föräldramöten eller fester utifrån egna behov och önskemål. Varje termin inbjuds också föräldrarna till utvecklingssamtal tillsammans med sitt barn. I samband med utvecklingssamtalet upprättas/revideras en individuell utvecklingsplan, IUP, för varje elev.

Relaterad information

Skoftebyskolans hemsida

Senast granskad: 2017-06-29 av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)