Sjukhusskolan på NÄL

Sjukhusskola anordnas med stöd i Skollagen 24 kap § 16-19 för elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och specialskolan som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete och som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus. Undervisningen ska så långt det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i.

Person
Verksamhetschef elevstöd och modersmålBirgitta Lundskog 0520-49 64 50
Enhet Sjukhusskolan på NÄL Lärketorpsvägen, Södra gatan 461 85 Trollhättan 010-435 21 52

Endast den som har legitimation som lärare får bedriva sådan undervisning. Särskild undervisning ska inte ges om den läkare som ansvarar för elevens vård avråder från det.

Sjukhusundervisningens mål 

  • att säkra elevens rätt till utbildning
  • att upprätthålla en kontinuitet i inlärningen
  • att vara en brygga till hemskolan
  • att stå för trygghet i en främmande miljö
  • att minska elevens oro för sjukdomen och skolan
  • att avlasta och stödja föräldrar/vårdnadshavare
  • att stärka elevens självkänsla och bygga självförtroende
  • att ge studieglädje
  • att ge individuella lösningar
  • att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och måluppfyllelse
Senast granskad: 2017-03-30 | av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)