Paradisskolan

Paradisskolan är byggd för lärande i nya arbetssätt och arbetsformer. Den ljusa och öppna miljön ger rika tillfällen till möten i olika grupper. På Paradisskolan finns också English Speaking School och English Speaking Class, där undervisningen bedrivs på engelska. 

Personer
Enhet Paradisskolan Paradisvägen 10 461 58 Trollhättan År 5-6: 0520-49 66 51, År 7-9: 0520-49 66 34, English Speaking Class: 0520-49 66 32

Läs mer om skolan och få information och nyheter på Paradisskolans egen hemsida!

Öppettider

  • Expeditionen på skolan är öppen vardagar kl 07.00–15.30.
  • Fritidshemmens öppettider är kl 06.15 - 18.00.
  • Före 8.00 och efter 16.15 gäller telefonnummer: 0520- 49 66 33.

Verksamheten

I skolan finns cirka 450 elever i åldrarna 6-16 år. En del av skolan erbjuder engelskspråkig undervisning - English-speaking School. Skolans lokaler inrymmer också fritidshem och fritidsgård som gör byggnaden levande under en stor del av dygnet. Skolan ligger i ett område som består till största del av villabebyggelse. Vi har närhet till naturen med både skidspår och vandringsstigar. Inom gångavstånd ligger Torsbohallen, vår nybyggda idrottshall.

På Paradisskolan går eleverna från förskoleklass till och med år 9.

  • I skolår F-6 går idag ca 225 elever och i ESS 1-6 går 25 elever. Dessa är organiserade i åldershomogena grupper.
  • I år 7-9 går idag drygt 200 elever, uppdelat på tre paralleller varav en är engelsktalande ESC.
  • Runt eleverna finns arbetslag, som består av mellan 5 och 9 pedagoger.

Undervisningen sker i en lugn miljö, anpassad till varje individs behov. I denna lärandemiljö är respekt för varandra, ödmjukhet och positivt tänkande kring elevers utveckling ett tydligt inslag. Fritidshemsverksamhet finns för elever i åldern 6-12 år. Vi har tre avdelningar: Regnbågen för våra elever i förskoleklass upp till år 1 samt Galaxen för år 2-3 och Vintergatan för de äldsta barnen.

För vidare information på engelska se English speaking school eller Paradisskolans webbplats.

Till skolan har det också byggts en idrottshall med fulla mått för ex handboll och basket.

Elevhälsa

Skolsköterska:
Johan Palmqvist, tel, 0520–49 66 28

johan.palmqvist@trollhattan.se

Skolkurator:
Michaela Karlsson, tel, 0520–49 66 31

michaela.karlsson@trollhattan.se

Sofie Andersson

sofie.andersson@trollhattan.se

Skolpsykolog:
Karin Hofling
Kontakt förmedlas vid behov via elevhälsoteamets övriga personal.

Specialpedagog:
Ulrika Fritiofsson-Thor, tel 0520-49 66 45

ulrika.fritiofsson.thor@trollhattan.se

Pernilla Nilsson

pernilla.nilsson@trollhattan.se

Studie- och Yrkesvägledare: 
Maria Calmtun
tel.0520-49 66 36
maria.calmtun@trollhattan.se
Facebook: Maria vägledare Calmtun

Föräldrasamverkan

Skolan kännetecknas av ett stort engagemang från föräldrar. Varje årskurs har föräldraombud, som bland annat har möten vid två till tre tillfällen varje termin då även skolan rektorer medverkar.

Senast granskad: 2017-11-02 | av: mina.anger@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)