Hjortmosseskolan

Hjortmosseskolan är en centralt belägen grundskola för förskoleklass till och med år 9.

Personer
Enhet Hjortmosseskolan Klintvägen 8 461 50 Trollhättan Expedition: 0520-49 70 56, Personalrum: 0520-49 62 22, Yngrefritids: 0520-49 62 24, Äldrefritids: 0520-49 61 03

På skolans egen hemsida hittar du mer information och nyheter. 

Hjortmosseskolans hemsida

Öppettider

Expeditionen är öppen månd.- fred. 07.30 – 16.00
Fritids är öppet månd- fred. 05.15 – 18.00

Verksamheten

Elever och personal är indelade i arbetslag Förskoleklass och Fritids, 1-3, 4-5 och 6-9. Vid Hjortmosseskolan finns också fyra Fritidshemsgrupper. 

Till klasserna i år 4-9 med musikinriktning söker sig elever från alla delar av staden och även från andra kommuner. Två specialbyggda musiksalar gör det möjligt att musicera och sjunga utan att undervisningen i angränsande rum störs.

Skolans lokaler är ljusa och ändamålsenliga. Vid skoltorget finns en bit natur i ett naturskåp, där arter av växter och djur utgör en prydnad och en möjlighet till lärande. Skolan har adopterat en bit av Hjortmosseparken, som gränsar till skolgården. Denna så kallade "skolskog" används flitigt i undervisningen.

Elevhälsa

Skolsköterska:

Åsa Magnusson, tel: 0520-49 74 63

Skolkurator:

Susanne Reimertz-Hagström, tel: 0701-64 24 56

Skolpsykolog:

Sophie Gilgren

Studie- och yrkesvägledare (SYV):

Eeva Gustafsson, tel: 0520 - 49 58 66

Dyslexipedagog

Gunilla Kämpe. tel. 0709-94 09 66
gunilla.kampe@kub.trollhattan.se

Biträdande Rektor

Susanne Örtlund, tel: 0520-49 74 34
susanne.ortlund@kub.trollhattan.se

Föräldrasamverkan

Föräldrar inbjuds till utvecklingssamtal, föräldramöten, redovisningstillfällen, öppet hus m. I övrigt är föräldrar alltid välkomna till skolan! Vår önskan är ett nära samarbete med föräldrar då vi är övertygade om att det är viktigt för våra elevers utveckling och framgång.

Relaterad information

Hjortmosseskolans hemsida

Senast granskad: 2017-06-29 av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)