Hälltorpskolan

Vi är en skola som utmärks av arbetsglädje, nytänkande och ansvarskänsla. Hälltorpskolan bedriver en modern undervisning i årskurs F-3 och är fullt utbyggd år 2020. Skolan ligger i det nybyggda området Hälltorps gård där det finns en närhet till både natur och centrum.

Person
Rektor F-6 och FritidsYlva Knöös 0520-49 63 90
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Verksamhet

Vårt övergripande mål är kunskap. Eleverna och deras föräldrar ska uppleva att utbildningen förutom goda kunskaper också skapar medvetenhet, förståelse och ansvarskänsla.

Vi uppnår detta genom att ge alla elever uppmärksamhet och trygghet i en gemenskap som bygger på ömsesidig respekt. För att nå våra övergripande mål arbetar vi aktivt för att ge eleverna en god hälsa och förmåga att själva ta ansvar för den, samt en engagerad och uppmuntrande social miljö.

Vår skolmiljö med en levande skolgård och väl utformade utrymmen för studier får våra elever att känna glädje, delaktighet och tillhörighet till sin skola.
Samarbete med förskolan Mioäpplet faller sig naturligt då vi delar skolbyggnad. Här kommer teman att belysas ut olika vinklar beroende på ålder.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet samarbetar med elever, föräldrar och lärare på bästa sätt försöker skapa goda lärande miljöer för elever i behov av stöd och hjälp. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på de elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Skolsköterska:
Annika Magnusson, tel 0520-49 63 91

Skolkurator:
Anette Björklund, tel 0520-49 64 45

Socialpedagog:
Andreas Karlsson, tel 0520-49 58 86

Skolpsykolog:
Karin Hofling föräldraledig

Kontakt förmedlas vid behov via elevhälsoteamets övriga personal.

Senast granskad: 2017-10-05 av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)