Dalkjusans skola

Skolan finns i västra Trollhättan, på Skogshöjden, nära NÄL. Skolan är en F-3 skola med ungefär 120 elever.

Person
RektorMalin Ernelin 0520-49 65 01
Enhet Dalkjusans skola Utsiktsgatan 1 461 71 Trollhättan Avd. blå: 0520-49 65 52, Avd. Grön: 0520-49 65 53, Avd. gul: 0520-49 65 54, Avd. röd/Fjärilen: 0520-49 65 51

Läs mer om verksamheten på Dalkjusans egen hemsida!

En logotyp där det står Dalkjusan Skogshöjden med gröna bokstäver

Verksamheten

På Dalkjusans skola går elever från förskoleklass till år 3. Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt enligt Kiwi-metoden. Vi har en personalgrupp som arbetar målinriktat för att skapa trygghet bland elever och föräldrar. 

Läs mer om Kiwi-metoden på Wikipedia

Elevhälsa

Skolsköterska:

Ann-Marie Veiderpass, tel. 0520-49 65 05 

Skolpsykolog:

0708-86 26 66

Skolkurator:

Marie Ljung, tel. 0520-49 65 65

Specialpedagoger:

Satu Wolfbrandt (F-3) och Anita Abrahamsson-Berg (4-9)Tel. 0520-49 65 07

Föräldrasamverkan

Dalkjusans föräldraråd har regelbundna möten. Alla föräldrar är välkomna att delta i diskussionerna, som kan röra sig om såväl praktiska som pedagogiska frågor. Varje klass har en eller två representanter till föräldrarådet. Dalkjusans rektor och minst en personalrepresentant deltar i varje möte för att informera eller ge svar på frågor.

Relaterad information

Dalkjusans hemsida

Senast granskad: 2017-06-29 | av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)