Björndalsskolan

Björndalsskolan är en liten naturnära skola där alla känner alla. Idag går här ca 90 barn mellan 6 och 9 år.

Person
RektorMarlene Wendt 0520-49 66 41
Enhet Björndalsskolan Vattuvägen 1-5 461 59 Trollhättan 0520-49 66 38, Personalrum: 0520-49 64 11, Fritids Nova: 0520-49 64 15, Fritids Tellus: 0520-49 64 16

Läs mer om verksamheten och ta del av information och nyheter på Björndalsskolans egen hemsida!

Arbetslagsarbetet är utvecklat och alla barn ses som allas gemensamma ansvar.Gränsen mellan skola och fritidshem är i många delar utsuddad så att barnens lärande i olika situationer kan komma till sin rätt. 

Öppettider

Expeditionen är på Paradisskolan och är öppen vardagar kl. 07.15-16.30.

Våra fritidshem är öppna från kl. 06.15-cirka kl. 18.00. Före kl. 08.00 och efter kl. 16.15 svarar personal på telefon 0520-49 64 15.

Verksamheten

Björndalsskolan är en liten enhet med barn från förskoleklass till skolår 3. Cirka 90 barn finns här under skoldagen. Organisationen består av två arbetslag, Nova och Tellus. Arbetslagen består av olika yrkeskategorier; förskollärare, fritidspedagoger och lärare.

Björndalsskolan är en liten skola, där alla känner alla.
Vi arbetar med åldershomogena klasser och har åldersblandade grupper i vissa ämnen och på fritids. Vi har pedagogiska arbetslag med olika professioner, för att barnen ska känna sig trygga under hela sin dag på Björndalsskolan.

Föräldrasamverkan

Vi arbetar för att involvera föräldrarna i skolarbetet och bjuder in dem till temakvällar, diskussionsgrupper, utvecklingssamtal och föräldramöten. Vi har också en aktiv föräldraförening, som samverkar med skolan vid olika aktiviteter, t.ex. den årliga Björndalsfestivalen. Föräldraföreningen anordnar även fritidsgårdskvällar på skolan. För mer information se skolans egen hemsida.

Relaterad information

Björndalsskolans hemsida

Senast granskad: 2017-06-29 av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)