Barn med dator

Lärplattform It'sLearning

Utbildningsförvaltningen använder lärplattformen Itslearning för att planera och dokumentera undervisningen i förskola och grundskola.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Elever, personal och vårdnadshavare har genom Itslearning en gemensam plattform för kommunikation kring lärande och utveckling.

Hjälp och support för dig som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare får du främst hjälp och stöd med användandet av lärplattformen It's Learning genom barnets mentor eller lärare. 

Förvaltningen har tagit fram en manual med svar på de vanligaste frågorna och lösningar på en del problem som kan dyka upp när man som ny användare ska logga in i systemet. 

Ladda ned manualen som PDF-fil här! 

Du som är vårdnadshavare till ett barn/elev i Utbildningsförvaltningens verksamhet kan logga in på ITSLearning här!

Länk till inloggning: ITSLearning Trollhättan

Senast granskad 2020-03-26 av Andreas Gleisner