Barn med dator

Lärplattform i förskolan

Utbildningsförvaltningen använder lärplattformen Itslearning för att planera och dokumentera undervisningen i förskola och grundskola. Elever, personal och vårdnadshavare har genom Itslearning en gemensam plattform för kommunikation kring lärande och utveckling.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Som vårdnadshavare får du främst hjälp och stöd med användandet av lärplattformen Its Learning genom barnets mentor eller lärare. 

Förvaltningen har tagit fram en manual med svar på de vanligaste frågorna och lösningar på en del problem som kan dyka upp när man som ny användare ska logga in i systemet. 

Ladda ned broschyren här! 

Du som är vårdnadshavare till ett barn/elev i Utbildningsförvaltningens verksamhet kan logga in på ITSLearning här!

Länk till inloggning: ITSLearning Trollhättan

Senast granskad 2019-04-09 av Andreas Gleisner