barn

Förskola med finskspråkig personal

Trollhättans stad erbjuder förskoleverksamhet med finskspråkig personal till de vårdnadshavare som så önskar. Verksamheten bedrivs på förskolan Vällingklockan i centrala Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vällingklockan kan med sin finskspråkiga personal i högre grad ta tillvara de finskspråkiga barnens flerspråkighet och skapa en språkmiljö som är stimulerade och utvecklande för barnen. Barnen får delta i sagoläsning och andra aktiviteter på finska och får förstärkta möjligheter att utveckla sitt modersmål.

Pedagogerna anpassar aktiviteter, arbetssätt, miljö och material till barnens behov. Barnen får möjlighet att kommunicera med andra barn och vuxna på sitt modersmål i vardagliga situationer. Det skapar trygghet, gemenskap och gör det lättare att utveckla både språk och identitet.

Förskolans verksamhet regleras av styrdokumentet Läroplan för förskolan (Lpfö 98). I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin förmåga att kommunicera både på svenska och på modersmålet.

Forskning visar att modersmålet är av stor betydelse för att barnet ska kunna utvecklas även i det svenska språket. Modersmålet är även viktigt för att barnet ska kunna göra jämförelser mellan språken och för att stärka den kulturella identiteten.

Sedan 2012 är Trollhättans Stad ett finskt förvaltningsområde. Det innebär ett speciellt ansvar att erbjuda en del kommunal service på finska. Familjer med finska som hemspråk eller nära band till det finska språket erbjuds förskoleverksamhet med finskspråkig personal.

Vill du veta mer om förskola med finskspråkig personal? Kontakta Vällingklockans rektor. Du hittar kontaktinformation genom att klicka på "kontakt"-knappen. 

Små händer som sträcker sig efter pärlor till sina pärlhalband

Förskola med finskspråkig personal i Trollhättan

Från och med vårterminen 2015 erbjuder Trollhättans stad förskoleverksamhet med finskspråkig personal till de vårdnadshavare som så önskar. Verksamheten bedrivs på förskolan Vällingklockan i det centrala skolområdet.

Barn

Vällingklockan

Välkommen till Vällingklockans förskola! Vällingklockan är belägen i centrala delen av Kronogården. Vi har naturen runt hörnet, och närhet till bibliotek, och sköna grönområden. Vi arbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen.

Senast granskad 2019-12-05 av Andreas Gleisner