• Barn som leker
  • Fjärilar på fönster

Toppluvan

Toppluvan ligger i Strömslund, på västra sidan om älven. Vår gård är stor och välanpassad för barns utelek. Lokalerna inomhus är anpassade för lek, mat och vila. Dessutom har vi en lekhall med gott om plats för spring och lek.

Personer
Enhet Toppluvans förskola Skidbacksvägen 2 461 58 Trollhättan Flingan: 0520-49 61 26, Kälken: 0520-49 61 27, Pulkan: 0520-49 61 28, Pjäxan: 0520-49 61 29, Skidan: 0520-49 61 30

Åldersindelningen på alla fem avdelningarna är 1-5 år. Arbete över avdelningarna i åldershomogena grupper gör att barnen träffar jämnåriga kontinuerligt. Fördelarna med blandade åldrar är stora, samarbete, empati, hänsynstagande och att få vara en förebild är några av vinsterna.

Öppning och stängning sker gemensamt.

Verksamheten

Toppluvans verksamhetsmål är: Trygga barn som lär och utvecklas genom leken och som har roligt, både ute och inne, i en stimulerande miljö.

Toppluvans värdegrund är:
• Att genom öppenhet och ömsesidig respekt bemöta varje enskild människa.
• Att genom en god introduktion skapa trygghet för barnen i förskolan.
• Att stimulera och inspirera barns fantasi.

Genom att ge barnen möjlighet att umgås med andra barn och vuxna lär de sig att ansvara för varandra och vår miljö. Att ha ett empatiskt förhållningssätt och lyssna till människans behov.

Vi jobbar mycket med att skapa en likvärdighet på vår förskola. Alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas.

På Toppluvan arbetar vi med barns medinflytande. Vi sätter leken i centrum. Vi vill skapa lärmiljöer på varje hemvist som möter och utmanar barnen. Att varje avdelning ska ha möjlighet till en liten ateljé ser vi som viktigt och flera rum för att stimulera lärandet i alla situationer och kunna göra gruppindelningar i vardagen. Vi värnar mycket om vår fina och stora gård, vi är ute en stor del av dagen, vi äter ibland vissa mål är ute.

Trollhättans vision, Utbildningsförvaltningens helhetside, liksom förskolans målbild, är dokument som vi använder i vår gemensamma utveckling och förhåller oss till i alla processer som vi genomför.

Avdelningar

  • Skidan tel. 0520-4961 30, 0733488939
  • Kälken tel. 0520-496127, 0733488942
  • Flingan tel. 0520-496126, 0733488943
  • Pjäxan tel. 0520-496129, 0733488940
  • Pulkan tel. 0520-496128, 0733488941
Senast granskad 2019-10-31 av julia.leonsson@trollhattan.se