Toppluvan

Toppluvan ligger i Strömslund, på västra sidan om älven. Vår gård är stor och välanpassad för barns utelek. Lokalerna inomhus är anpassade för lek, mat och vila. Dessutom har vi en lekhall med gott om plats för spring och lek.

Personer
Enhet Toppluvans förskola Skidbacksvägen 2 461 58 Trollhättan Flingan: 0520-49 61 26, Kälken: 0520-49 61 27, Pulkan: 0520-49 61 28, Pjäxan: 0520-49 61 29, Skidan: 0520-49 61 30

 I vårt "smartrum" har vi en smartboard och vårt matematik-och teknikmaterial.

Öppettider

Kl. 06.00-18.00. Tiderna kan förändras beroende på föräldrarnas arbetstider.

Avdelningar

Åldersindelningen på våra fem avdelningar är 1-5 år: Flingan, Skidan, Kälken, Pulkan, Pjäxan.

Verksamheten

Toppluvans verksamhetsmål är: Trygga barn som lär och utvecklas genom leken och som har roligt, både ute och inne, i en stimulerande miljö.


Toppluvans värdegrund är:

  • Att genom öppenhet och ömsesidig respekt bemöta varje enskild människa.
  • Att genom en god introduktion skapa trygghet för barnen i förskolan.
  • Att stimulera och inspirera barns fantasi.

Genom att ge barnen möjlighet att umgås med andra barn och vuxna lär de sig att ansvara för varandra och vår miljö.

Att ha ett empatiskt förhållningssätt och lyssna till människans behov.

På Toppluvan arbetar vi med barns medinflytande. Vi sätter leken i centrum. Från första inskolningssamtal till dess barnet slutar hos oss har vi en fortlöpande dokumentation över barnets utveckling. Vi arbetar efter portfoliometodiken. Detta innebär att varje barn har en egen pärm där vi samlar material som tydligt visar på barnets utveckling.

Vår kökspersonal lagar all mat själva och använder ekologiskt odlade råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Den mesta maten lagas från grunden. Om ditt barn behöver specialkost ordnas de naturligtvis detta.

Under den årliga miljövecka plockar vi skräp i vår närmiljö. De äldsta barnen sorterar och lämnar skräpet på återvinningscentralen. Vi har samtal med barnen om var soporna tar vägen. Alla avdelningar går regelbundet till återvinningsstationerna.

Varje avdelning har en blogg där du som förälder bland annat kan se glimtar från ditt barns vardag i förskolan. Dessa bloggar hittar du om du klickar dig vidare till Toppluvans hemsida.

Förskolans uppdrag

Utifrån våra styrdokument planerar vi och utvecklar verksamheten. Det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet följer ett årshjul där bland annat reflektion, diskussion och samtal är viktiga grundstenar i vardagen. Förskolans uppdrag sammanfattar vi enligt följande: Att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Föräldrasamverkan

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är viktig för att ditt barn skall trivas hos oss. På bloggen kan du varje månad läsa aktuell information under fliken "månadsbrev". Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi:

Inskolningssamtal och efter en tid ett uppföljningssamtal.

  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Drop-in-kaffe 
  • Föräldraråd
  • Växtkraft

Som förälder är du alltid välkommen att delta i verksamheten. Om det är något ni funderar över, stort som smått, finns vi alltid till hands för ett samtal.

Relaterad information

Toppluvans hemsida

Senast granskad: 2016-12-30 av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)