Gård och skog

Tistelstången

Förskolan Tistelstången ligger i stadsdelen Kronogården. Tistelstången är en mångkulturell förskola som består av fem avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Person
Rektor Christina Thordson 0520-49 64 20
Enhet Tistelstången Torparegatan 3 461 62 Trollhättan Kotten: 0520-49 61 15, Gläntan: 0520-49 61 16, Mellangården: 0520-49 61 53, Hagen: 0520-49 68 36

Här möts barn och familjer av engagerade och intresserade pedagoger som utgår från barnens språkliga och kulturella mångfald. Vi ser kunskapande och lärande som något som sker relationellt under hela dagen, barnen får vara kreativa i samspel med miljö, material och människor.

Vi har en stor gård som inspirerar till lek. Här finns skog, berg, kullar och gräsmattor där barnen spontant övar sin motorik och kan leka med naturmaterial.

Öppettider

Från kl. 6.00 - 18.00

Avdelningar

Kotten 1-2 år
Mellangården 3 år
Gläntan 4 år
Hagen 5 år 

Senast granskad 2020-12-15 av katarina.loodh@trollhattan.se