Gård och skog

Tistelstången

Tistelstångens förskola ligger i stadsdelen Kronogården och är en mångkulturell förskola som består av fem avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Verksamhet

Tistelstångens förskola

Hitta hit

Torparegatan 3 461 62 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här möts barn och familjer av engagerade och intresserade pedagoger som utgår från barnens språkliga och kulturella mångfald. Vi ser kunskapande och lärande som något som sker relationellt under hela dagen, barnen får vara kreativa i samspel med miljö, material och människor.

Vi har en stor gård som inspirerar till lek. Här finns skog, berg, kullar och gräsmattor där barnen spontant övar sin motorik och kan leka med naturmaterial.

Öppettider

Från kl. 6.00 - 18.00

Avdelningar

Kotten 1-2 år
Granen 3 år
Gläntan 4 år
Hagen 5 år 

Senast granskad 2023-07-10 av BENBUD