Stridsbergsgården

Förskolan ligger väster om älven, på väg upp mot Strömslund. Stridsbergsgårdens förskola ligger både centralt och i närhet till skogen, vilket gör att nya miljöer endast ligger en promenad bort.

Personer
Enhet Förskolan Stridsbergsgården Albertsvägen 5 461 59 Trollhättan Hus A: 0520-49 66 08, Hus B: 0520-49 66 09
Vår gård erbjuder barnen både plan mark och kuperad terräng i form av kullar och berg. Här kan barnen utveckla sin motoriska förmåga varje dag och hitta nya utmaningar. Stridsbergsgården renoverades och öppnade som förskola 2009. Verksamheten bedrivs i de båda husen med blandade åldrar mellan 1-5 år.
 

Öppettider:

Våra öppettider utgår ifrån vårdnadshavarnas behov av omsorg, som vi försöker att tillgodose i största möjliga mån. För tillfället är förskolan öppen mellan kl 05.45-17.45
 
Under öppning och stängning samarbetar vi över avdelningarna, där vi vill skapa känslan av att alla barn är allas.  Öppningsavdelning är Stjärnorna och om vi är inne på eftermiddagen är stängningsavdelning Solarna. 
 

Verksamhet:

Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt, där barnens tankar och delaktighet är viktiga faktorer för hur verksamheten planeras, genomförs och utvärderas. Lärmiljön utformas så att barns kreativitet stimuleras och det kan variera utifrån den aktuella barngruppen.
 
När vi arbetar med projekt utgår vi alltid ifrån barnens intressen och tidigare kunskap för att alla barn ska få en utmaning och utveckling i sitt lärande. Vi försöker även att få en röd tråd genom alla temaområden, där läroplan för förskolan ligger till grund.
 

Dialog

Du som förälder kan ta del av vår verksamhet på flera olika sätt. Det som utgör en stor del av er inblicken i verksamheten är den dagliga kommunikationen. Vi dokumenterar även det vi gör inne på avdelningen och på Itslearning.
Varje år har vi:
 
  • Föräldramöte
  • Föräldrasamtal
  • Två föräldrarådsmöten
När ert barn börjar på förskolan har vi ett inskolningssamtal och när ert barn slutar har vi ett utskolningssamtal, där vi pratar om ert barn och dess utveckling.
 

Traditioner:

 

Förskolans dag

Denna dag firar vi med aktiviteter för barnen på förmiddagen och en familjekväll som föräldrarådet, i samarbete med personalen, anordnar. 
 

Lucia

Lucia firar vi utomhus där barnen gör ett luciatåg för sina föräldrar. Efter luciatåget går alla barnen in till de hus som deras avdelning ligger i, där vi har en pysselkväll. Under pysselkvällen brukar vi baka pepparkakor och göra olika julpyssel. Under denna stund får varje barn ta med sig två vuxna. 
 

Midsommar 

Barnen får gå och plocka blommor som de sedan får klä vår midsommarstång med. Efter det sjunger och dansar vi med barnen runt vår nyklädda stång.
 

Julgransplundring

Hela förskolan samlas ute på förmiddagen för att dansa ut julen. När vi sjungit och dansat bär vi ut granen. 
 

Påsk

På förmiddagen kommer vår påskkärring Margarta på besök. Barnen får leka tillsammans med Margareta och hon kan även ge dem något uppdrag att utföra. Vi äter även en påskinspirerad lunch.
Senast granskad 2019-05-24 av Andreas Gleisner