Förskolan

Om Stämporten

Stämportens förskola består av fyra hemvister belägen på två plan. På Viljan (Röd och Gul) går våra yngre barn och en trappa upp, på Nyfiken (Grön och Orange), går de äldre. Stämportens förskola erbjuder en pedagogisk miljö som är inspirerande, föränderlig och utmanande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lek- och lärmiljöerna kännetecknas av mötesplatser som skapar gemenskap, social förmåga och fantasi – både ute och inne. Materialet vi erbjuder har öppna lösningar vilket skapar möjlighet att vara kreativ och hitta nya sätt att tänka och att prova sina teorier. Vi tar tillvara förskolans läge för att utforska våra närmiljöer; både natur- och stadsmiljö. Skapande och estetiska uttryck ska få ta plats för att ge barnen möjlighet att kommunicera och ta in kunskap på olika sätt. I vår ateljé skapas möjligheter att utforska och prova olika tekniker och material. På Stämportens förskola har vi ett eget tillagningskök där vår kokerska serverar varierande och näringsriktiga måltider. De barn som sover gör det utomhus, antingen i egen vagn eller i någon av förskolans.

Senast granskad 2023-07-07 av BENBUD