tre barn bygger ett legohus. Fröken sitter brevid och hjälper till

Stallet

Förskolan Stallet ligger i stadsdelen Kronogården. Stallet är en mångkulturell förskola som består av fyra avdelningar.

Person
Rektor Christina Thordson 0520-49 64 20
Enhet Förskolan Stallet Hovslagaregatan 4 461 62 Trollhättan Myran: 0520-49 68 30, Fjärilen: 0520-49 68 37, Humlan: 0520-49 68 31, Nyckelpigan: 0520-49 68 38

Öppettider

Förskolan öppnar kl 06.00 och stänger kl 17.30. 

Avdelningar

Myran
Fjärilen
Humlan
Nyckelpigan

Verksamheten

På vår förskola har vi en kuperad utegård med stora ytor som ger möjlighet till varierad lek. Här kan barn i alla åldrar upptäcka glädjen och känna lust att vists utomhus i alla väder. Inomhus har vi hemtrevliga, rymliga och ljusa lokaler. Vi har också en stor lekhall som uppskattas av alla barn i huset.

Vår ambition är att för varje barn ska känna tillit, glädje och gemenskap i vår verksamhet. Vi vill att varje barn ska uppleva att de tillför gruppen något och är en viktig del av den. Detta tror vi utvecklar en positiv identitet hos barnen som gynnar deras utveckling optimalt.

Vi har ett språkinspirerat arbetssätt och vi lägger fokus på barnens språkutveckling. Dagligen använder vi det pedagogiska samtalet med barnen. Vi arbetar också medvetet med att ge barnen möjligheter till skapande verksamhet såsom bild, sång/musik och rörelse. Detta för att barnen ska få tillfälle att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter på olika sätt. Dagligen har vi samlingar och i samlingsrummet vill vi uppmärksamma och synliggöra varje barn, tränar på tur tagning och på att lyssna på varandra.

Senast granskad 2020-10-28 av Andreas Gleisner