Barn med läsplatta

Lunnen

Förskolan Lunnen öppnades augusti 2003 och är centralt belägen i ett av Trollhättans mest natursköna områden. Lunnen ligger alldeles intill Folkets park, nära till centrum och flera skolor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Förskolan Lunnen

Hitta hit

Hjulkvarnelund 461 39 Trollhättan

Öppettider

Förskolans öppettider anpassas efter de behov våra familjer har. För närvarande är våra öppettider kl. 06.15-17.30.

Avdelningar

Förskolan Lunnen består av två stycken 1-5-årsavdelningar; Igelkotten och Ekorren.

Verksamheten

Förskolan Lunnen är belägen i ett mycket naturskönt område med närhet till skog, vattendrag. lekplatser m.m. Vår gård erbjuder stor variation. Där finns klätterställning, rutschkana och gungor. Det finns en asfalterad yta som inbjuder till cykling, bandy m.m.

Gården är också naturligt kuperad med små höjder och skogsdungar. Lokalerna inomhus är anpassade för såväl lek som rutinsituationer. Det finns utrymmen för gruppaktiviteter, men även ställen där barnen kan sitta mer avskilt. Vi erbjuder ett varierat pedagogiskt lekmaterial som passar våra olika åldrar i den aktuella barngruppen.

Vi har vår egen kokerska som lagar all mat. Vi får varierad och väl sammansatt kost. I så stor utsträckning som möjligt används ekologiskt odlade råvaror. Till måltiderna serveras mjölk eller vatten. Dessutom får barnen frukt varje dag.

Vår verksamhet skall erbjuda material och stimulans som utvecklar barnens lek och fantasi. Verksamheten är anpassad efter både gruppens och det enskilda barnets behov. Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) ligger till grund för verksamheten.

Föräldrasamverkan

V anser att en bra föräldrakontakt är väldigt viktig. Förutom att vi strävar efter att ha en bra daglig kontakt, vid lämning och hämtning, erbjuder vi också:

  • Uppföljningssamtal efter inskolning
  • Drop-in-kaffe
  • Föräldramöte
  • Utvecklingssamtal 

Föräldrarna är alltid välkomna att vara med i verksamheten. Vi vill att föräldrarna skall känna att de kan ta upp frågor och problem med oss och att vi tar dessa, stora som små, på allvar.

Senast granskad 2021-09-02 av Andreas Gleisner